lördag 2 oktober 2010

IFS, Inspektionen för socialförsäkgiengen

Regeringen har beslutat att IFS ska utärdera sjukförsäkingsreformen för att se om reglerna fungerar som det var tänkt. En första rapport kommer till våren.
Debattinlägg av Jan Ericson, riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet
Borås Tidning 2 oktober 2010
Göran Söderlund

VAD HAR HÄNT SEN SIST?

- information/föreläsning för RME-föreningen i Göteborg
- information/föreläsning ordförandekonferens DHR Västra Götaland
- möte med riksordförande för Fibromyalgiförbundet som resulterar i helsida i oktobernumret av tidningen
- möte med Fryshuset i Göteborg inför mässa den 30 oktober, projekt "barn till ensamma mammor"
- fler ärenden blir positivt behandlade i Frövaltningsrätten
- oförändrat inflöde av ärenden
- gravida kvinnor hade rätt till ersättning, fick skadestånd
- ärendet som dottern Emelie skrev en blogg angående sin mor Annicka Holmkvist. Uppmärksammades i TV, tidingar och valdebatten. Jag har läst bloggen och det framkommer att läkaren har skrivit "med rehabilitiering skulle hon kunna ta en lönebidragsanställning"
- alltså fortfarande för dålig skrivning av läkarna. De måste bli "övertydliga". Jag har varit med flera kunder på läkarbesök, haft telefon- och mailkontakt med läkaren för information vad FK kräver
- fortfarande svårt att få OK vid omprövning till FK men chanserna ökar vid överklagan till Förvaltningsrätten. Tyvärr en lång process.
Göran S