lördag 2 oktober 2010

VAD HAR HÄNT SEN SIST?

- information/föreläsning för RME-föreningen i Göteborg
- information/föreläsning ordförandekonferens DHR Västra Götaland
- möte med riksordförande för Fibromyalgiförbundet som resulterar i helsida i oktobernumret av tidningen
- möte med Fryshuset i Göteborg inför mässa den 30 oktober, projekt "barn till ensamma mammor"
- fler ärenden blir positivt behandlade i Frövaltningsrätten
- oförändrat inflöde av ärenden
- gravida kvinnor hade rätt till ersättning, fick skadestånd
- ärendet som dottern Emelie skrev en blogg angående sin mor Annicka Holmkvist. Uppmärksammades i TV, tidingar och valdebatten. Jag har läst bloggen och det framkommer att läkaren har skrivit "med rehabilitiering skulle hon kunna ta en lönebidragsanställning"
- alltså fortfarande för dålig skrivning av läkarna. De måste bli "övertydliga". Jag har varit med flera kunder på läkarbesök, haft telefon- och mailkontakt med läkaren för information vad FK kräver
- fortfarande svårt att få OK vid omprövning till FK men chanserna ökar vid överklagan till Förvaltningsrätten. Tyvärr en lång process.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar