måndag 30 augusti 2010

UTÖKAD MÖJLIGHET TILL HJÄLP

Utöver att jag själv fortsätter så har vår lilla grupp också
Emil Svensson 0738-34 07 47 mailadress konsult.emilsvensson@hotmail.com
Lisbeth Ågren 0768-66 65 59 mailadress lisbethmargona@hotmail.com
Peter Alberts 0702-42 31 81 mailadress peter.alberts@euromail.se

Göran S

RULLAR PÅ

Annars rullar det på som vanligt, kanske något mindre.
Jag har varit på några möten med Arbetsförmedling och Försäkringskassan som har varit givande.
Jaghar väl fått ganska klart för mig att FK driver den sk arbetslinjen till max.

1 september information i Göteborg för RME-föreningen.
12 september iformation på ordförandekonferens för handikappförbunden i Västra Götaland
22 september träff med Fryshuset i Göteborg inför en mässa som ett projekt "Barn till ensamma mammor" ska anordna.

Göran S

JAG HAR FÅTT KRYPA TILL KORSET

Kanske inte så allvarligt som rubriken kan tolkas, men
ett trevligt samtal med en läkare fick mig att inse att jag bör vara tydligare med skillnaden mellna aktivitetsersättning och sjukersättning.
Sjukersättning kan beviljas varaktigt för dig som är mellan 19 och 30 år.
Aktivitetsersättning är också iofs sjukersättning men gäller för de under 30 år. Eftersom det är unga människor så finns naturligtvis en ambition att de inte ska "pensioneras" varaktigt.
Aktivitetsersättning kan beviljas på minst ett år (till skillnad alltså på sjukersättning som beviljas varaktigt).
Under tiden som du har aktivitetsersättning finns möjlighet att delta i aktiviteter som har som syfte att ge förutsättningar att förbättra arbetsförmågan.
Du kan även ha vilane aktivitetsersättning om du vill pröva att studera eller arbeta. "När du vill pröva om du klarar av att arbeta kan du ansöka om prövotid med ersättning och lön samtidigt. Om arbetsfösöket fungerar kan du amsöka om att få dein ersättning vilande. Kan längst pågå i 24 månader. Vill du studera kan du också ansöka om vilande ersättning. När du studerar blir hela den ersättning du har vilande oavsett hur mycket du studerar. Också längst 24 månader."
www.forsakringskassan.se
Göran S

måndag 16 augusti 2010

MER HJÄLP FINNS ATT FÅ

Nu har dottern kommit så långt så hon är beredd att hjälpa er som behöver när det gäller beslut om avslag eller liknande från Försäkringskassan.
Lisbeth och Peter jobbar tillsammans med detta och telefonnumret är
0702-42 31 81
Göran S

måndag 2 augusti 2010

KUNDBESÖK

Jag har varit med på två intressant möten.
Ett med en kund hos Arbetsförmedlingen - överlämningsmöte där även handläggare från FK var med.
Jag fick en uppfattning att FK driver "arbetslinjen" till max och tar "smällen" at några kommer i kläm.
Ärendet hade fått en annan vändning om FK hade avvaktat en vecka tills nytt läkarutlåtande skulle lämnas, men man ansåg sig inte ha tid.
Det nya utlåtandet förändrade ändå så smångingom bedömningen.

Det andra besöket var med en kund till läkarbesök. Det framgick tydligt att läkarna är trötta på administrationen med hur intyg ska skrivas för att vara FK till lags.
Tyvärr blir då problemet patientens med en lång process för att få bättre läkarutlåtande.
Göran

HALLANDS NYHETER

Hej igen
Kolla gärna in Hallands Nyheter, www.hn.se den 2 augusti 2010
Göran S