tisdag 19 maj 2009

FANTASTISK UTVECKLING

Behovet verkar vara större än jag trodde.
I går, 18 maj, träffade jag läkarna på en företagshälsovård i Borås.
I morgon 20 maj kl 09.00 kommer SVT Västnytt och gör ett reportage om min verksamhet.
Göran S

måndag 18 maj 2009

UTBRÄNDHET

Dämpa intensiteten i din tillvaro
Ta reda på de områden där intensiteten är starkast koncentrerad och börja arbeta med att lätta på trycket.
Göran S

fredag 15 maj 2009

OKLARA GRUNDER FÖR BEDÖMNING AV SJUKDOM

En mycket intressant studie har gjorts av Umeå universitet. Artikeln är publicerad i tidningen "Kollega" av Anita Täpp. www.kollega.se/index.cfm?n=62&c=10241
Artikeln handlar om att bedömning av Försäkringskassa och Länsrätt görs för godtyckligt.
Läs gärna artikeln och framförallt sista stycket - "om det uppstår en situation där det står och väger finns det principer i grundlagen och principer i sjukförsäkringen som ska styra vägvalet.
Det handlar bl a om att beakta principer om människovärde och solidaritet. Men det vet man inte om det görs. Och i de domar vi sett så görs det i vilket fall i väldigt liten utsträckning."
Göran S

UTBRÄNDHET

Ändra dina yttre förhållanden
Om ditt arbete, dina personliga relationer, en situation eller en person verkar nedbrytande på dig, försök ändra omständigheterna eller dra dig ur om det blir nödvändigt.
Göran S

söndag 10 maj 2009

DEL TVÅ AV UTBRÄNDHET

Undvik isolering
Gör inte allting ensam! Utveckla eller återuppväckdin förtrolighet med vänner och närstående. Närhet och gemenskap ger dig nya insikter, men är också ett starkt motgift vid upprörda och deprimerade känslotillstånd.
Göran S

lördag 9 maj 2009

CHECKLISTA

Jag fick en intressant checklista för förebyggande av utbrändhet.
Det finns naturligtvis inga mirakelmetoder, men ändå....

Sluta förneka. Lyssna till din kropp. Erkänn öppet den stress och de påfrestningar som har gett upphov till fysiska, psykiska och emotionella symtom.

Det finns 11 punkter till. Nästa skriver jag i morgon.
Göran S

torsdag 7 maj 2009

HALV SJUKSKRIVNING

"På förekommen anledning"
En kund har av Försäkringskassan blivit nekad halv sjukpenning därför att arbetstiden har med godkännande av läkare och arbetsgivare fördelats på att jobba mer när hon orkar och vila däremellan. Totalt ej över halva tiden under en arbetsvecka. Detta har rekommenderats av behandlande läkaren.
Om man då läser på Försäkringskassans egen hemsida www.forsakringskassan.se, så kan man läsa: "Hel eller del av sjukpenning Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid.
Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Om det finns medicinska skäl kan du arbeta mer än halvtid vissa dagar och mindre vissa dagar, så länge din arbetstid inte blir mer än halva din normala arbetstid. Det bör godkännas av din läkare och av handläggare på Försäkringskassan.

Min kommentar; Bör godkännas är ej detsamma som skall!!!
Göran S

lördag 2 maj 2009

"MÅNGA LÄKARINTYG DUGER INTE"

I Sveriges Radios nyheter 29 april; www.sverigesradio.se

Läkare skriver bristfälliga läkarintyg.
Det anser Försäkringskassan efter att ha granskat 500 intyg.
De uppgifter som oftast inte redovisas tillräckligt bra är de som kräver bedömningar eller beskrivningar, från läkaren, enligt Förssäkringskassan.
I ungefär vart tredje läkarintyg är informationen om vad läkaren funnit vid sin undersökning bristfällig. I närmare 60 % av intygen framgår inte tillräckligt hu sjukdomen begränsar patientens förmåga. Försäkringskassans chef Adriana Lender vill att läkarna prioriterar läkarintygen högre, eftersom ett komplett läkarintyg från första början ger snabbare beslut, vilket i sin tur leder till att åtgärder kan sättas in tidigare.
Göran S