lördag 2 maj 2009

"MÅNGA LÄKARINTYG DUGER INTE"

I Sveriges Radios nyheter 29 april; www.sverigesradio.se

Läkare skriver bristfälliga läkarintyg.
Det anser Försäkringskassan efter att ha granskat 500 intyg.
De uppgifter som oftast inte redovisas tillräckligt bra är de som kräver bedömningar eller beskrivningar, från läkaren, enligt Förssäkringskassan.
I ungefär vart tredje läkarintyg är informationen om vad läkaren funnit vid sin undersökning bristfällig. I närmare 60 % av intygen framgår inte tillräckligt hu sjukdomen begränsar patientens förmåga. Försäkringskassans chef Adriana Lender vill att läkarna prioriterar läkarintygen högre, eftersom ett komplett läkarintyg från första början ger snabbare beslut, vilket i sin tur leder till att åtgärder kan sättas in tidigare.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar