fredag 3 december 2010

VIRUS BAKOM TRÖTTHET

ME, Kroniskt trötthetssyndrom, Myalgisk encefalomyelit.
Ungefär 45000 människor har sjukdomen i Sverige. Drabbar män, kvinnor och barn men det finns en överrepresentation av kvinnor mellan 25 och 40 år.
Forskning tyder nu på att sjukdomen är virusorsakad vilket öppnar möjligheter till behandling.
Om 5 - 10 år kan det finnas vaccin. Om sjukdomen är virusorsakad kan det också betyda att den kan vara smittsam men det är i så fall oklart hur.
För många patienter skulle de nya rönen en gång för alla bli en bekräftelse på att det är en reell sjukdom.
Många av dessa patienter har svårt att få gehör för sin sjukdom. ME är en svår sjukdom som ofta inte hanteras optimalt i sjukvården.
Källa Borås Tidning 3 december 2010
Göran S

onsdag 1 december 2010

FÖRSÄKRINGSKASSANS BEDÖMNING SUBJEKTIV

Verksamhetsansvarig på Försäkringskassan, föräldraförsäkring, Mats Matsson: "När reglerna ser ut som de gör blir bedömningen subjektiv."
Mats uttalar sig generellt:"Varje fall skall bedömas individuellt och det kan föreligga skillnader men är förutsättningarna lika ska fallet också bedömas lika. Det finns en risk att ärenden bedöms olika beroedne på vilken handläggare eller vilket kontor som har hand om ärendet."

Källa Borås Tidning 25 november 2010

Göran S

VÄGRADE GE UPP KAMPEN - FICK RÄTT

Två veckor efter att dottern föddes beviljades Karolina havandeskapspenning.

Hon hade ansökt då hennes arbetsuppgifter bland annat innebar tunga lyft som hob hade svårt för att utföra när hon blev gravid.

Två av hennes kollegor med motsvarande arbetsuppgifter hade också sökt havandeskapspenning.

Kollegorna fick ersättning. Karolina fick inte.
Karolina begärde omprövning. Försäkringskassan avslag.
Karolina överklagade till Förvaltningsrätten och fick rätt.
Försäkringskassan överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Karolina fick rätt i Kammarrätten.
Källa Borås Tidning 24 november 2010.

Göran S

FIBROMYALGI

Jag fick igår en inbjudan till Fibromyalgiföreningen i Eskilstuna. Ska äga rum någonj gång i mars 2011.
Göran S

ANNICA VANN KAMPEN - FÅR SJUKERSÄTTNING

Jag har tidigare skrivit om det uppmärksammade fallet med Annica.
Försäkringskassans avslag tidigare berodde på att varaktigheten i läkarutlåtandet inte var tydlig.
Detta är någotr som jag poängterat under lång tid. Läkarna är för dåliga på att skriva i underlagen så att det går att fatta riktiga beslut.
När nu läkaren har lagt till "för all överskådlig framtid" så var det enda tillägget som till slut gjorde att Annica fick beviljad varaktig sjukersättning.

Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord: "Det är säkert sant. Men det är också skillnad mellan sjukersättning och de andra ersättningarna att det är för all framtid att man inte kan tillfriskna.

Källa Aftonbladet 30 november 2010.

Göran S