onsdag 1 december 2010

VÄGRADE GE UPP KAMPEN - FICK RÄTT

Två veckor efter att dottern föddes beviljades Karolina havandeskapspenning.

Hon hade ansökt då hennes arbetsuppgifter bland annat innebar tunga lyft som hob hade svårt för att utföra när hon blev gravid.

Två av hennes kollegor med motsvarande arbetsuppgifter hade också sökt havandeskapspenning.

Kollegorna fick ersättning. Karolina fick inte.
Karolina begärde omprövning. Försäkringskassan avslag.
Karolina överklagade till Förvaltningsrätten och fick rätt.
Försäkringskassan överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Karolina fick rätt i Kammarrätten.
Källa Borås Tidning 24 november 2010.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar