torsdag 23 februari 2012

!!!!!!!?????

Hör och häpna!
Jag fick mail och telefonsamtal från en kund som rekommenderats av handläggare på Försäkringskassan att ta hjälp av mig.
Jag har varit med kunder gtvå gånger på det kontoret och tydligen gjort ett gott intryck.
Göran S

måndag 20 februari 2012

"SEMESTER"

Jag kommer att vara bortrest 18 mars till och med 1 april.
Göran S

NYTT 2012

Sjukpenning i särskilda fall;
Om du är sjuk och inte kan arbeta kan du ha rätt till sjukpenning trots att du inte har någon sjukpenninggrundande inkomst eller om den är lägre än 80 300 kronor per år.
Den här ersättningen kallas sjukpenning i särskilda fall. Du kan också har rätt till boendetillägg. Det kan du få även om din sjukpenninggrundande inkomst är över 80 300 kr.
Sjukpenningens storlek är högst 160 kr per dag.

Om du vill ansöka måste du sjukanmäla dig, antingen på www.forsakringskassan.se eller 020-524 524.
Du får då hem en blankett som du fyller i och skickar till FK tillsammans med läkarintyg.

Om du ansöker om boendetillägg skickar du blanektten Ansökan boendetillägg (FK7456).

Göran S

FÖRÄNDRINGAR I SJUKFÖRSÄKRINGEN 2012

www.regeringen.se/sb/d/15069

Där finns nyheterna presenterade.

Göran S

FRISK SNABBARE MED BRA BEMÖTANDE

Läkarens bemötande har stor betydelse för hur snart sjukskrivna känner att de kan börja jobba igen, visar en ny studie där 5000 långtidssjuka svenskar ingår.
Källa: vlt.se
Göran S

FK,s KONTROLLER GAV CA 1 MILJARD ÅTER

Under 2011 krävde FK tillbaka ca 282 miljoner kronor.
Det är väl helt OK, men
dessutom ledde utredningar till avslag, indragningar och nedsättningar till framtida besparingar på 727 miljoner kronor.

Kanske inte så konstigt med så många avslag.

Göran S
Riksdag & Departement 35/2011
Regeringenfick också vika sig i frågan om prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagars
sjukdom. Det var denna fråga som också ledde till votering i riksdagen i
somras. Det handlar om att den sjukskrivne ska prövas mot ”arbeten som är
normalt förekommande på arbetsmarknaden” och inte, som idag ”mot den reguljära
arbetsmarknaden”. Regeringen ska återkomma senast 1 mars 2012 med ett nytt
lagförslag om arbetsförmågeprövning.

Försäkringskassans svar www.forsakringskassan.se/press
Rapport: Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning.

Det går även att prenumenera på FK,s nyheter på nämnd adress

Göran S

Jag har inte gått i ide

Men har tyvärr inte skrivit på länge.
Ärendeinströmningen är fortsatt hög och jag jobbar is tort sett varje dag i veckan.
Har numera telefontid 09.00 - 11.00 men svarar ändå i mån av tid på andra tider.
Göran S