måndag 20 februari 2012

Riksdag & Departement 35/2011
Regeringenfick också vika sig i frågan om prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagars
sjukdom. Det var denna fråga som också ledde till votering i riksdagen i
somras. Det handlar om att den sjukskrivne ska prövas mot ”arbeten som är
normalt förekommande på arbetsmarknaden” och inte, som idag ”mot den reguljära
arbetsmarknaden”. Regeringen ska återkomma senast 1 mars 2012 med ett nytt
lagförslag om arbetsförmågeprövning.

Försäkringskassans svar www.forsakringskassan.se/press
Rapport: Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning.

Det går även att prenumenera på FK,s nyheter på nämnd adress

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar