tisdag 27 oktober 2009

SJUKFRÅNVARON SJUNKER I SVERIGE

Är det bra? För Sverige, ja! Men???
Att frånvaron minskar beror bland annat på att medvetenheten blivit högre, att läkarna fått tydligare riktlinjer för hur länge en patient bör vara sjukskriven för en viss åkomma och att Försäkringskassan arbetat för att få ned sjukskrivningarna, tror Sisko Bergendorf, analytiker på försäkringskassan.
Borås Tidning 27 okt 2009 www.bt.se
Göran S

måndag 26 oktober 2009

LITTERATUR

Jag har nyligen köpt böckerna "Duktighetsfällan" av Joanna Rose och Alexander Perski (Prisma)samt "Ur blans" av Alexander Perski (Albert Bonniers förlag).
Jag har också beställt "Om läkarintyg och arbetsförmåga" av Lotta Wahlne
Kolla också gärna på www.stressmottagningen.nu
Göran S

GE INTE UPP!!!

Fullfölj processen med at ompröva och överklaga till sista instans.
Och framförallt - se till att ha riktigt bra medicinska underlag. Är du inte nöjd med din läkare så byt!
Det visar sig att läkare tyvärr hamnar i konflikt med systemet. De vill vårda patienter och inte bli administratörer och jurister.
Mycket viktigt är att beskriva det som är "aktivitetshindrande" i förhållande till arbete i nuvarande jobb men även reguljärt i hela landet.
Även en tydlig förklaring till subjektiva/objektiva besvär krävs.
Göran S

VAD HÄNDER? NYA OROSMOLN?

Vid årsskiftet 2010 beräknas ca 50.000 personer "fasas ut" ur systemet. Det gäller dem som fått 550 dagar sjukpenning sedan de nya regelerna började gälla. Även de som fått begränsad sjukersättning med 18 månader. De som inte fått 18 månader kan ha kvar begränsad sjukersättning ytterligare tid, 2012.
Det kommer alltså att bli tufft att få varaktig sjukersättning och en preliminär beräkning visar att det kan röra sig om endast ca 3.000 personer.
Resten ska således till Arbetsförmedlingen för introduktionsprogrammet i tre månader.
Läs vidare på www.regeringen.se "Stöd till personer som lämnar sjkförsäkringen"
Göran S

FÖR FRISKA FÖR SJUKERSÄTTNING - FÖR SJUKA FÖR JOBB

Aftonbladet 23 oktober 2009.
Regeringen vill se till att långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetsmarknaden. De som utförsäkras är personer som haft sjukpenning 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning maximal tid.
De blir i stället arbetssökande och ska delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Under programet som varar i tre månaderkan de få aktivitetsersättning på mellan 223 och 680 kronor per dag.
Det lägsta beloppet gäller dem som inte har rätt till A-kassa. De som utförsäkras i januari 2010 bör ansöka om medlemskap i A-kassa senast 31 oktober 2009 för att komma ifråga för högre belopp än 223 kronor i januari 2010.
Göran S

INFORMATIONER

Jag har fått möjlighet att presentera mitt sätt att jobba på med hjälp till "drabbade".
4 november är jag inbjuden till Borås Fibromyalgiförening och den 11 noember till föreningen FUSIG i Göteborg.
Göran S

FRIS

Försäkringstagarnas Rätt I Samhället
http://www.fris.at/
Av misstag/missförstånd har jag fått titeln "jurist". Detta kommenterade jag i ett tidigare blogginlägg. Jag kanske inte klargjorde att det enbart var ett missförstånd.
FRIS är en seriös organisation och de liksom jag arbetar för att de som "drabbas" av systemet ska få all den hjälp som behövs.
Göran S

söndag 11 oktober 2009

ANTALET SJUKSKRIVNA

Antalet sjukskrivna som får sin ersättning indragen från Försäkringskassan ökar kraftigt. Under första halvåret drabbades 4400 personer, vilket är fler än under hela 2008.
Vid årsskiftet väntas 50000 personer utförsäkras.
www.aftonbladet.se Debatt 11 oktober 2009
Göran S

DET ÄR MYCKET NU

Jag kommer att få minska inflödet med kort "svarstid" eftersom jag själv skall få en ny knäprotes den 16 november.
Göran S

UTBRÄND BEHÖVER STÖD FÖR ATT KOMMA TILLBAKA

UTBRÄND BEHÖVER STÖD FÖR ATT KOMMA TILLBAKA Artikel i Borås Tidning 11 oktober 2009www.bt.se"Psykisk ohälsa är tillsammans med värk den vanligaste orsaken till sjukskrivning.Utbränd behöver stöd för att komma tillbaka".Artikeln är av Alexander Perski, stressmottagningen.
Det finns även två namngivna böcker i artilkeln;Duktighetsfällan - en överlevnadsbok för prestationsprinsessor, av Alexander Perski och Joanna Rose (Prisma)Ur balans, av Alexander Perski (Albert Bonniers Förlag)
Kolla även stressmottagningen.nu angående bland annat Symtom vid utmattningssyndrom.
Det gäller nämligen i kontakt med läkare och Försäkringskassan få dem att förstå att det inte är en diagnos eller ett symtom som är arbetsnedsättande.
Göran S

UTBRÄND BEHÖVER STÖD FÖR ATT KOMMA TILLBAKA

Artikel i Borås Tidning 11 oktober 2009


"Psykisk ohälsa är tillsammans med värk den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Utbränd behöver stöd för att komma tillbaka".

Artikeln är av Alexander Perski, stressmottagningen.

Det finns även två namngivna böcker i artilkeln;

Duktighetsfällan - en överlevnadsbok för prestationsprinsessor, av Alexander Perski och Joanna Rose (Prisma)

Ur balans, av Aleander Perski

VILL DU HA MITT SJUKSKRIVNA LIV

Så är rubriken i en de battartikel i Aftonbladet 11 oktober 2009.
www.aftonbladet.se
Göran S

tisdag 6 oktober 2009

NEGATIVT BESLUT

Vid ansökan om sjukersättning och Försäkringskassan gör en bedömning att de tänker avslå din ansökan, så får du först ett brev med möjlighet att yttra dig. Detta skall normalt göra inom 14 dagar. Det har visat sig att det är "meningslöst" att yttra sig i det skedet. Ärendet ligger då kvar på handläggarnivå.
Nästa steg är att du får beslut om avslag med möjlighet till omprövning. Då är det viktigt att verkligen ta fram allt som behövs, Försäkringskassans motivering, läkarunderlag, egna synpunkter, journalanteckningar från Försäkringskassan.
Fortfarande avslag, överklaga till Länsrätt (andelen som får rätt i Länsrätt är ca 40 % för närvarande) så ge inte upp.
Fortfarande avslag, överklaga till Kammarrätt, kan behövas prövningstillstånd och
slutligen finns Regeringsrätt (men den möjligheten är mikroskopisk).
DET ÄR VIKTIGT I DESSA FÖRFARANDEN ATT DET FINNS ETT SISTA DATUM!!!
Får du problem med tiden så begär anstånd med tid.
Göran S

SJUKERSÄTTNING

När den för sjukpenning/sjukersättning är slut enligt övergångsreglerna och du fått all den rehabilitering som gått att få, så återstår arbete eller,
om du fortfarande inte kan klara arbete att du skall bedömas varaktigt sjuk och således få varaktig sjukersättning.
Detta ställer då ytterligar stora krav på hur de medicinska underlagen ser ut.
Det kommer att finnas en grupp som fått ersättning och som har besvär som inte bedöms livslånga. Dessa blir då utan sjukersättning, oavsett hur sjuka de anser sig vara. Återstår arbetsförmedling, A-kassa socialbidrag.
Göran S

FÖRSÄKRINGSLÄKAREN

Eller som han kallas FMR, Försäkringsmedicinsk rådgivare, har som huvuduppgift att se till att alla uppgifter finns med i dina medicinska underlag och lämnar sedan dessa till handläggare och sakkunniggranskare för beslut. Det är alltså inte lönt att försöka få kontakt med FMR, de gör inga medicinska bedömningar, vilket är rätt självklart, då de inte har träffat dig.
Anser handläggarna att allt är tydligt så behöver man inte heller rådfråga FMR.
Troligen kommer FMR att upphöra i Försäkringskassans organisation.
Göran S

TEST AV ARBETSFÖRMÅGA

Du kan också begära av Försäkringskassan att du får genomgå en s k försäkringsmedicinsk utredning för att testa din ev arbetsförmåga.
Göran S

MEDICINSKT UNDERLAG IGEN

Det finns åter anledning att påpeka att i de flesta fall som blir negativa beslut från Försäkringskassan, så beror det på "svagt" skrivna utlåtanden.
Det är viktigt att du själv går noga går igenom med din läkare vad du kan respektive inte kan klara av. Det räcker inte att beskriva symtom/besvär. Försäkringskassan vill veta vad du kan göra. De vill få fram ev arbetsförmåga så långt det går.
Jag känner att det för några läkare finns en konfliktsituation här, de vill vårda, inte vara jurister eller administratörer. Men ändå är det deras utlåtande som avgör. Är du inte nöjd så måste du kanske få tag på en annan läkare, som förstår problematiken.
Du måste försöka själv att se till så att samtliga uppgifter finns med i intyget och en klar beskrivning av din arbetsförmåga/arbetsoförmåga.
Försäkringskassan har visserligen laglig skyldighet att begära in kompletterande uppgifter om något saknas, men de gör det sällan.
Göran S

måndag 5 oktober 2009

FRIS

På senare tid har en del ärenden dykt upp via organisationen FRIS, Försäkrads Rätt I Samhället.
De har kanske fel upplysning om min yrkesroll och har kallat mig jurist. Detta stämmer inte utan min 31-åriga bakgrund på Försä'kringskassan med olika funktioner har gett mig kunskap och erfarenhet att jobba med omprövningar/överklagningar.
Göran S

FIBROMYALGI

Jag var på föreläsning, anordnad av Fibromyalgiföreningen i Borås.
Föreläsare var professon Gottfries från Gottfriesmottagningen i Mölndal.
Mycket intressant att höra hans syn på detta stora problem.
Göran S

50.000 "ut ur systemet" 2010

Hej (efter lång tid)
Hörde på radio idag att vid årsskiftet kommer ca 50.000 att "fasas ut" från Försäkringskassan.
Det nya regelsystemet, som trädde i kraft 1 juli 2008, slår då till med full kraft.
En liten del av dessa kommer väl troligen att kunna få varaktig sjukersättning, men de flesta hamnar utan ersättning från Försäkringskassan och måste då förlita sig på andra inkomstkällor.
Arbetsförmedling för att söka och konkurrera om befintliga jobb, A-kassa, sparade pengar, socialen.
En skrämmande bild, som det gäller att ha beredskap för.
Vi får väl hoppas att Regeringen snabt har någon slags beredskap på gång.
Annars gäller för dig som har tidsbegränsad sjukersättning att, om du inte har arbetsförmåga, få din läkare att skriva tydligt intyg.
Göran S