tisdag 6 oktober 2009

SJUKERSÄTTNING

När den för sjukpenning/sjukersättning är slut enligt övergångsreglerna och du fått all den rehabilitering som gått att få, så återstår arbete eller,
om du fortfarande inte kan klara arbete att du skall bedömas varaktigt sjuk och således få varaktig sjukersättning.
Detta ställer då ytterligar stora krav på hur de medicinska underlagen ser ut.
Det kommer att finnas en grupp som fått ersättning och som har besvär som inte bedöms livslånga. Dessa blir då utan sjukersättning, oavsett hur sjuka de anser sig vara. Återstår arbetsförmedling, A-kassa socialbidrag.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar