måndag 26 oktober 2009

GE INTE UPP!!!

Fullfölj processen med at ompröva och överklaga till sista instans.
Och framförallt - se till att ha riktigt bra medicinska underlag. Är du inte nöjd med din läkare så byt!
Det visar sig att läkare tyvärr hamnar i konflikt med systemet. De vill vårda patienter och inte bli administratörer och jurister.
Mycket viktigt är att beskriva det som är "aktivitetshindrande" i förhållande till arbete i nuvarande jobb men även reguljärt i hela landet.
Även en tydlig förklaring till subjektiva/objektiva besvär krävs.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar