tisdag 6 oktober 2009

MEDICINSKT UNDERLAG IGEN

Det finns åter anledning att påpeka att i de flesta fall som blir negativa beslut från Försäkringskassan, så beror det på "svagt" skrivna utlåtanden.
Det är viktigt att du själv går noga går igenom med din läkare vad du kan respektive inte kan klara av. Det räcker inte att beskriva symtom/besvär. Försäkringskassan vill veta vad du kan göra. De vill få fram ev arbetsförmåga så långt det går.
Jag känner att det för några läkare finns en konfliktsituation här, de vill vårda, inte vara jurister eller administratörer. Men ändå är det deras utlåtande som avgör. Är du inte nöjd så måste du kanske få tag på en annan läkare, som förstår problematiken.
Du måste försöka själv att se till så att samtliga uppgifter finns med i intyget och en klar beskrivning av din arbetsförmåga/arbetsoförmåga.
Försäkringskassan har visserligen laglig skyldighet att begära in kompletterande uppgifter om något saknas, men de gör det sällan.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar