tisdag 7 februari 2017

Bortre gräns i sjukförsäkringen

Sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar

Tidigare kunde sjukpenning, som huvudregel, betalas ut i sammanlagt högst 914 dagar: 364 dagar på normalnivån, motsvarande ca 80 procent av SGI, sedan 550 dagar på fortsättningsnivån, motsvarande ca 75 procent av SGI (27 kap. 21 och 24 §§ SFB). Därefter erbjöds, både de med anställning och de utan, att via Arbetsförmedlingen delta i Arbetslivsintroduktion (ALI).
Rehabiliteringspenning till den som var sjukskriven och genomgick rehabilitering betalades ut med samma belopp och hade samma tidsbegränsning som sjukpenning på normal- respektive fortsättningsnivå.
Att den bortre tidsgränsen har tagits bort innebär att sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar så länge förutsättningarna i övrigt för rätt till sjukpenning är uppfyllda. Begränsningen till 550 dagar har alltså upphört att gälla (27 kap. 24 § SFB). Samma gäller för rehabiliteringspenning på fortsättningsnivå (31 kap. 10 § SFB).
Det innebär att du måste ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå

Göran S

torsdag 2 februari 2017

Läkare behöver hjälp

Underligt sammanträffande. Senaste veckan ville tre olika läkare ha hjälp mot FK
Göran S

Långa väntetider

Hej
Bedrövligt med långa väntetider. Upp till 26 veckor vid omprövning.
Göran S

tisdag 20 december 2016

Åter i arbete

Efter "time-out" för flyttbestyr är jag åter i arbete på ny adress.
Göran Söderlund
Almåsgatan 5
504 39 Borås

torsdag 1 december 2016

Tyvärr fullt december månad 2016

Hej
På grund av flyttbestyr och ett antal ärende som måste bli klara under december måste jag tacka nej till ytterligare ärenden under december månad.
Räknar med att vara "på banan" igen från årsskiftet.
Ha en bra december med advent, lucia, jul och nyår
Göran Söderlund   som även byter adress till
Almåsgatan 5
504 39 Borås    från och med 15 december 2016

måndag 7 november 2016

Ändrad handläggning sjukpenning 1 november 2016

Gäller ansökan om sjukpenning!!!
Försäkringskassan har uppmärksammat på att varje anspråksperiod av sjukpenning är ett eget juridiskt ärende som den försäkrade måste ansöka om och Försäkringskassan fatta beslut om för varje period.
Förändringen innebär:
  • Försäkringskassan betalar inte ut sjukpenning under utrednings- och kommuniceringstid
  • Sjukpenning kan betalas ut under utredningstid om det är sannolikt att den försäkrad har rätt till sjukpenning. Då ska ett interimistiskt beslut fattas
  • Inkommande läkarintyg ska, efter bekräftelse från den försäkrade, ses som anspråk på sjukpenning
Ändringen har sin grund i två Kammarrättsdomar (Jönköping mål nr 1114-13 och Göteborg 1333-14)
Utifrån dessa domar har Försäkringskassan uppmärksammats på att de inte utövar lagstiftningen som det var tänkt. Försäkringskassan har sett över hur de administrerar försäkringen och ändrar sin handläggning. Det handlar om rättssäkerhet och att alla ska få den ersättning som man har rätt till.

Det är alltså viktigt när man fått avslag på sjukpenning som gäller till och med ett slutdatum i sjukperiod och det finns läkarintyg för fortsatt sjukskrivning. Det räcker inte då att läkaren eller att man själv skickat läkarintyg till Försäkringskassan. Ny sjukanmälan måste göras även om man tror att det är en fortsättning på föregående.

Göran Söderlund

torsdag 15 september 2016

Godkänd sjukersättning

Fick idag mail om en, som jag hjälpt, att få beviljad sjukersättning.

Hon hade sökt 75 % ersättning och fick beviljat.
Följande motivering till beviljande;
"Du besväras av en långvarig utmattningsdepression som medför stark oro- och ångestproblematik. Utöver detta finns även uttalade IBS-besvär som i stor omfattning begränsar dig i både arbete och vardag. Du arbetar idag 25 % med anpassade arbetsuppgifter i en lugn och stressfri miljö. Det beskrivs att du har en hög stresskänslighet och att personlighetstester har visat att du har svårigheter för förändringar vilket gör att det till exempel bedöms vara olämpligt för dig att byta arbetsplats. Sammanfattningsvis har du varit oförmögen att arbeta heltid under många år och din förmåga till aktivitet har inte förbättrats trots omfattande och utredningskrävande rehabilitering. Försäkringskassan bedömer därmed att din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med tre fjärdedelar i alla arbeten på arbetsmarknaden."

Skönt med sådana besked. Det gör att jag orkar jobba vidare.

Göran S