fredag 7 december 2018

Försämring?


Här kommer en intressant dom från HFD som fastslår att en sjukperiod pågår så länge sjukdom medför att man inte kan återgå i sitt vanliga arbete.
Dvs det räcker inte att söka sjukpenning på nytt efter 90 dagar för att man ska börja om i rehabiliteringskedjan.
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se Mål nr 6655-17 meddelad i Stockholm den 30 november 2018

Tidigare gällde att om du haft en sjukperiod på över 180 dagar ska ditt arbete prövas mot "normalt förekommande arbete" enligt rehabiliteringskedjan.
Men, du har kunnat ha ett avbrott med beviljad sjukpenning under 90 dagar och därefter har du kunnat börja om från början.

Den möjligheten finns inte längre om du är sjuk även under de 90 dagarna. Det räcker inte med att ha ett avbrott om du ändå har läkarintyg.
Syftet med den nya domen är att så länge du är sjuk ska du prövas mot annat, lättare arbete enligt begreppet "normalt förekommande arbete".

Enda möjligheten att kringgå detta är att se till att inte ha läkarintyg under de 90 dagarna.

Göran Stisdag 27 november 2018

Nyhet för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om man i dag lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och omänskligt. 
Därför införs nu ett rådrum på 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.
– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara så att personer faller ur försäkringen
om man missar att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen första dagen efter att sjukperioden upphört. Nu inför vi ett mänskligt
utrymme i sjukförsäkringen, säger socialminister Annika Strandhäll.
Det finns ett antal situationer när den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) är skyddad, bland annat under tiden en person är
arbetssökande eller har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
Det SGI-skydd som finns när man har sjukpenning slutar gälla den dag man lämnar Försäkringskassan. Ett fortsatt skydd av SGI gäller
i dag därefter endast om den försäkrade direkt anmäler sig som arbetssökande och aktivt söker arbete.
Efter regeringens beslut får nu en försäkrad person, efter en period med sjukpenning, 25 arbetsdagar på sig att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen.
Under detta rådrum skyddas den försäkrades SGI.
– Inte bara Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, utan också många läkare, har pekat på behovet av en förändring. Detta är en del av det
åtgärdsprogram för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum som regeringen presenterade i slutet av januari, säger socialminister Annika Strandhäll.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Göran Söderlund

torsdag 22 november 2018

Ärenden i min "hög"

Då jag har en hel del ärende placeras de i min s.k. "hög" för
åtgärd i tid, preliminärt 7 - 10 dagar innan "deadline" för att du ska
hinna skriva under och skicka vidare
Göran Söderlund

onsdag 21 november 2018

RME Väst, Göteborg

Föreläsning i går 20 november i Göteborg
Göran

söndag 4 november 2018

Upprepad viktig information

1. Om du under deltidssjukskrivning måste arbeta oregelbundna arbetstider. dvs
    inte enligt huvudregeln med halva tiden per dag,måste du meddela handläggaren
    på Försäkringskassan.
    Det  bör/också finnas med i läkarintyg att det är OK att jobba på det sättet.
    Skadar inte heller med intyg från arbetsgivaren.

2. När du fått avslag på sjukpenning och du och din läkare ändå anser/bedömer att
    du är fortsatt sjukskriven måste du göra en ny sjukanmälan.
    Men eftersom du också måste skydda din SGI genom att antingen återgå i arbete
    i samma omfattning som tidigare eller anmälan dig som aktivt arbetssökande i
    registreringskod 11 på Arbetsförmedlingen måste du, eftersom Försäkringskassan
    har bedömt att du är frisk, även "vara frisk" vid kontakten med Arbetsförmedlingen.

3. När du överklagar ett ärende till Förvaltningsrätten ska det ändå skickas till
    Försäkringskassan, OMP, Box 70320, 107 23 Stockholm.
    Försäkringskassan ska då endast kolla att handlingarna kommit in i rätt tid och att
    de är underskrivna. Därefter skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten utan att
    Försäkringskassan har läst överklagan.
    När Förvaltningsrätten har fått handlingarna skickas de tillbaka till Försäkringskassan
    som får möjlighet att svara på vad du skrivit.
    Om Försäkringskassan svarar får du möjlighet att yttra dig över Försäkringskassans svar.

4. Tänk på att det kan vara bra att fortsätta processen med Förvaltningsrätten eftersom de
    enligt aktuell statistik ändrar ca 25 % av ärenden med samma underlag som Försäkringskassan
    avslagit.

5. Har du fått avslag på ansökan om sjukersättning kan du göra ny ansökan innan den föregående är        avgjord. Du kanske av motivering till avslag kan få ett bättre läkarutlåtande till nästa ansökan.
    Men du kan också komplettera med bättre underlag så länge beslut inte har fattats.

Nog för denna gången

Göran Söderlund

onsdag 3 oktober 2018

Föreläsningar

Jag har fått inbjudan till följande föreläsningar;

Lokal förening Reumatikerförbundet i VAra den 21 oktober 2018.

RME (Riksföreningen för ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom) i Göteborg den 20 november 2017.

Preliminärt YPOS (Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige), konferens 14 - 15 maj 2019.

Göran Söderlund

söndag 30 september 2018

Kopia av föregående läkarintyg

Det förekommer ofta att Försäkringskassan i sin motivering till avslag skriver t.ex.

"Då detta läkarintyg är en kopia av föregående och flera tidigare läkarintyg och mina besvär inte specificeras ytterligare"

Det bemöter jag med


Medför inga nya medicinska omständigheter

Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom, skäl till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning gäller, behöver det inte uttryckas med andra ord.

Försäkringskassan menar tydligen att dr NN måste intyga diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning med andra ord trots att det är samma besvär som fortgår. Den största förändringen är att dr NN fortsätter att förlänga sjukskrivning och för detta behövs inte nya ord. Det räcker med nya, senare datum för undersökning.


Göran Söderlund