söndag 4 november 2018

Upprepad viktig information

1. Om du under deltidssjukskrivning måste arbeta oregelbundna arbetstider. dvs
    inte enligt huvudregeln med halva tiden per dag,måste du meddela handläggaren
    på Försäkringskassan.
    Det  bör/också finnas med i läkarintyg att det är OK att jobba på det sättet.
    Skadar inte heller med intyg från arbetsgivaren.

2. När du fått avslag på sjukpenning och du och din läkare ändå anser/bedömer att
    du är fortsatt sjukskriven måste du göra en ny sjukanmälan.
    Men eftersom du också måste skydda din SGI genom att antingen återgå i arbete
    i samma omfattning som tidigare eller anmälan dig som aktivt arbetssökande i
    registreringskod 11 på Arbetsförmedlingen måste du, eftersom Försäkringskassan
    har bedömt att du är frisk, även "vara frisk" vid kontakten med Arbetsförmedlingen.

3. När du överklagar ett ärende till Förvaltningsrätten ska det ändå skickas till
    Försäkringskassan, OMP, Box 70320, 107 23 Stockholm.
    Försäkringskassan ska då endast kolla att handlingarna kommit in i rätt tid och att
    de är underskrivna. Därefter skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten utan att
    Försäkringskassan har läst överklagan.
    När Förvaltningsrätten har fått handlingarna skickas de tillbaka till Försäkringskassan
    som får möjlighet att svara på vad du skrivit.
    Om Försäkringskassan svarar får du möjlighet att yttra dig över Försäkringskassans svar.

4. Tänk på att det kan vara bra att fortsätta processen med Förvaltningsrätten eftersom de
    enligt aktuell statistik ändrar ca 25 % av ärenden med samma underlag som Försäkringskassan
    avslagit.

5. Har du fått avslag på ansökan om sjukersättning kan du göra ny ansökan innan den föregående är        avgjord. Du kanske av motivering till avslag kan få ett bättre läkarutlåtande till nästa ansökan.
    Men du kan också komplettera med bättre underlag så länge beslut inte har fattats.

Nog för denna gången

Göran Söderlund

onsdag 3 oktober 2018

Föreläsningar

Jag har fått inbjudan till följande föreläsningar;

Lokal förening Reumatikerförbundet i VAra den 21 oktober 2018.

RME (Riksföreningen för ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom) i Göteborg den 20 november 2017.

Preliminärt YPOS (Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige), konferens 14 - 15 maj 2019.

Göran Söderlund

söndag 30 september 2018

Kopia av föregående läkarintyg

Det förekommer ofta att Försäkringskassan i sin motivering till avslag skriver t.ex.

"Då detta läkarintyg är en kopia av föregående och flera tidigare läkarintyg och mina besvär inte specificeras ytterligare"

Det bemöter jag med


Medför inga nya medicinska omständigheter

Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom, skäl till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning gäller, behöver det inte uttryckas med andra ord.

Försäkringskassan menar tydligen att dr NN måste intyga diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning med andra ord trots att det är samma besvär som fortgår. Den största förändringen är att dr NN fortsätter att förlänga sjukskrivning och för detta behövs inte nya ord. Det räcker med nya, senare datum för undersökning.


Göran Söderlund

lördag 29 september 2018

Intressant slutsats av Försäkringskassan

I motivering till beslut gällande sjukpenning skriver Försäkringskassan;

"Det framkommer också av underlag att jag klarar att resa fram och tillbaka till Portugal flertalet gånger under ett år. En aktivitet som kräver dels planering men även uppmärksamhet."

Försäkringskassan borde kanske utrett
1. Reste personen ensam?
2. Vem planerade resan?
3.  Hur lång tid tar resan?
4.  Kan det möjligen vara rekreation/avkoppling?
5.  Är det veckoresor? Längre perioder?
6.  Uppmärksamhet? På vad då som inte behövs i Sverige?

Personens diagnoser är depression, ångesttillstånd.
Borde inte Försäkringskassan förstå att med dessa diagnoser är det rehabilitering att komma
iväg korta perioder.


Göran Söderlund

torsdag 27 september 2018

Häftig skrift av läkare

Jag fick text av en kund som via facebook observerat ett sköt inlägg av dr Annika Zetterlund.
Jag har talat med henne och fått OK att skriva i min blogg.

"Hej Försäkringskassan och Annika Strandhäll
Jag har just tagit del av era avslag på en ansökan om sjukersättning där det bland annat hänvisas till att personen som ansökt skulle kunna ha en arbetsförmåga i "ett arbete utan krav". Om sådana anställningar är normalt förekommande på den svenska arbetsmarknaden är det väl framöver onödigt att utfärda läkarintyg till såväl medvetandesänkta som helkroppsförlamade och personer döende i cancer, eftersom dessa rimligen borde klara av den typen av arbetsuppgifter. Jag förutsätter att ni i gott samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar kontakten med aktuella arbetsgivare, så att människor som inte vill något heller än att ha en löneanställning i stället för att behöva ha kontakt med Försäkringskassan får ta del av denna fantastiska möjlighet."

En annan läkare skrev apropå försäkringsmedicinsk rådgivares, FMR, roll
" Det är väl allmänt känt att hunden inte biter den hand som ger den mat".

Göran Söderlund

onsdag 5 september 2018

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om du har blivit "0-klassad" för SGI gäller för att du ska återfå SGI


En person som påbörjar ett arbete som från början var avsett att pågå minst sex månader kan ha rätt till SGI grundad på den aktuella arbetsinkomsten även om arbetet av något skäl avbryts tidigare.

Göran S

söndag 19 augusti 2018

Ytterligare hjälp

Alex Firat har under en tid tillsammans med mig skrivit ärenden gällande avslag på ersättning frpn Försäkringskassan. I huvudsak sjukpenning och sjukersättning.

Eftersom Alex har ett ordinarie arbete så har tiden att få kontakt med honom tidigare begränsats till hans mailadress.
Nu utökar han möjligheten att få kontakt med telefonkontakt.

Telefonnummer 0702-56 24 91

Därutöver går det att ha kontakt med hans mailadress
info@afrad.se

Uppgifter om Alex finns få www.afrad.se

Göran Söderlund