söndag 13 mars 2016

Bortrest

Hej
Är på "semester" under perioden 14 mars - 30 mars 2016.
Göran S

tisdag 2 februari 2016

Bortre gränsen för sjukpenning


Den 1 februari 2016 tog Försäkringskassan bort en ”bortre gränsen” för sjukpenning.

Begreppet Arbetslivsintroduktion försvinner. När du har uppnått 365 dagars sjukperiod hade du tidigare tre månader som "karens" och kunde därefter göra sjukanmälan på nytt. Under dessa tre månader placerades man i Arbetslivsintroduktion via Arbetsförmedlingen. Detta upphör 1 februari 2016 och vid max antal dagar ska du, om du är fortsatt sjuk, göra en ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå.
Blir du beviljad sjukpenning på fortsättningsnivå får du 75 % av ersättningen från tidigare 80 %.

De som närmar sig 365 dagar kommer att få information från FK.

Tidigare har man kunna få sjukpenning i 914 dagar men den gränsen tas nu bort.

Göran S


lördag 12 december 2015

Åter på G efter flyttningsbestyr

Inga speciellt nyheter har inträffat.

Förändring kommer att ske i försäkringen den 1 februari 2016. Då ska den bortre gränsen för sjukpenning tas bort. Vad och hur det ska formuleras får jag återkomma till.
Enbart nya ärenden? Övergångsbestämmelser?

Men, fortfarande finns det mycket att tänka på. Jag har tidigare redovisat men upprepar en del igen;

1. Läkarna är fortfarande "dåliga" på att formulera funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
2. Läkarna bör i större omfattning redogöra för om det föreligger samsjuklighet
3. Läkarna bör också i större omfattning ange att vissa åtgärder som måste fortsätta är habilitering
    så att inte Försäkringskassan menar att det är rehabilitering.
    Rehabilitering - åtgärd för att återfå arbetsförmåga
    Habilitering - åtgärder får att få en acceptabel vardagstillvaro utan att det återger arbetsförmåga
3. Vid avslag på ersättning gäller det att läsa noga vad FK skriver i beslutet gällande vad som måste
    göras för att skydda sin SGI, sjukpenninggrundande inkomst.
    För att gälla som aktivt arbetssökande gäller att vara registrerad hos Arbetsförmedlingen i kod 11
    och inget annat.
4. Vid avslag på ansökan om sjukersättning - försök igen både en och fler gånger.
5. Begär journalanteckningar från Försäkringskassan för att se vad FK gjort under ärendets gång.
6. Är du inte nöjd med din handläggare på FK ska dy kräva byte till annan.
7. Får du dåligt bemötande av läkare måste du för din egen skull och framtid byta läkare och kanske
    till och med Vårdcentral
Det finns fler, men detta kan räcka långt.

För övrigt ska jag ha "föreläsning/information hos Fibromyalgiföreningen Göteborg i februari 2016.

Göran S

tisdag 17 november 2015

Ny adress

Hej
Jag har varit inaktiv på kontot en tid.
Flyttar till ny adress
Handvik 107
523 94 Tvärred

Ärendemängden flyter på.
Varit på läkarbesök med kunder.
Haft information hos Fibromyalgiföreningen i Borås.
Varit på muntlig förhandling vid Förvaltningsrätten i Jönköping.

Med andra ord - fullt upp

Göran S

lördag 11 juli 2015

Uppgifter vid ansökan om sjukersättning

Jag får många frågor som gäller vad man ska skriva på blanketten vid ansökan om sjukersättning.
Finns ett läkarutlåtande ska det naturligtvis bifogas. Det finns en ruta att kryssa i om detta. Men, det finns även en ruta där man ska/kan ange vad som hindrar arbete.
Det kan vara svårt att formulera fritt text om detta.

Jag fick i ett ärende en ifylld blankett "Utredningssamtal vid ansökan om sjukersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga". Den har handläggaren på Försäkringskassan tillsammans med min kund fyllt i.
Jag tycker att den skulle användas i samtliga fall vid ansökan om sjukersättning. Begär i samband med ansökan att sådan blankett fylls i.

Annars kanske det är möjligt att få hem blanketten för att fylla i själv, då det är lättare att använda den än att formulera fritt.

Blanketten har nummer FK 15656_002_W

Göran S

Trägen vinner

Fick mail från en kund som efter tre års gemensamt arbete kämpat för att få klart med
sjukersättning.
Flera ansökningar, flera omprövningar, flera överklagan, flera prövningstillstånd.
Och, till slut fick hon rätt hos Kammarrätten.
De medicinska underlagen har i stort sett varit likadana under hela tiden. Dock saknades
arbetsprövning vilket hon genomförde under kort tid. Orkade inte fullfölja.

Det innebär att det kan löna sig att försöka orka genomföra processen flera gånger.

Göran S

måndag 22 juni 2015

Senare inkomna läkarintyg


Senare inkomna intyg med samma diagnos, symtom och besvär
Prövningen av den försäkrades arbetsförmåga utgår från det medicinska underlaget och utredningen i övrigt vid tidpunkten från Försäkringskassans beslut. Det föreligger inte hinder att beakta senare upprättade medicinska underlag under förutsättning att dessa ger en bild av ett sjukdomstillstånd som i huvudsak torde ha förelegat under den i målet aktuella tidsperioden (jfr kammarrättens dom i Göteborg den 5 februari 2012 i mål nr 1489-09)
samt
Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 oktober 2012 i mål nr 5095-11;
Bedömningen ska ske i förhållandena i samband med ansökan, men även de förhållanden som framkommit och uppkommit till dess att Försäkringskassan skiljt sig från ärendet efter omprövning.

Göran S