tisdag 15 januari 2019

Läkarinformation

Jag har skickat en skrift till vårdcentralerna i Borås med info som kan förenkla/
förbättra relationen med försäkringskassan.
Om läkarna blir "bättre" på att skriva bra underlag slipper de onödig kontakt med FK.

Det har hittills resulterat i att några av vårdcentralerna vill att jag ska komma dit och ha
en genomgång med all personal, inklusive läkarna.

Göran S

Nytt läkarintyg/utlåtande

Det förekommer ofta att du får som komplettering till ett ärende, som redan finns
för omprövning/överklagan.
Såväl Försäkringskassan som Förvaltningsrätten anser oftast att det har mindre värde
då det underlaget inte fanns vid beslutsdatum.
Det kan man komma tillrätta med om läkaren skriver som rubrik "Komplettering/
förtydligande till föregående intyg/utlåtande".
Då hänger det ihop med tidigare underlag.

Göran S

tisdag 8 januari 2019

Skäl till sjukskrivning

Det förekommer ofta att det i läkarintyg framgår att arbetsförmågan är nedsatt på grund av t ex dålig social arbetsmiljö, relationer på arbetsplatsen, besvärligt med Försäkringskassan.

Det är något som Försäkringskassan använder i sin motivering till avslag.
Försäkringskassan menar då att byte av arbetsplats bör göras och när det gäller att Försäkringskassan nämns som viss orsak till sjukskrivning så kommenteras det med att det inte kan vara orsak till nedsatt arbetsförmåga.
Läkarna ska koncentrera sig på diagnoserna och hur dessa påverkar arbetsförmågan.

Så, undvik att informera läkaren om ovanstående alternativt se till att det inte kommer med i läkarintyget.

Göran Söderlund

tisdag 18 december 2018

Julfirande på annan ort

Jag är bortrest 18 - 31 december och svarar inte på mail eller telefon
Om det är akut kan du kontakta Alex Firat 0722 026921 eller mail
info@afrad.se. Hemsida: www.afrad.se
Jag går i god för att han kan fixa till belåtenhet.
Önskar alla en GOD JUL, FELIZ NAVIDAD

Göran

fredag 7 december 2018

Försämring?


Här kommer en intressant dom från HFD som fastslår att en sjukperiod pågår så länge sjukdom medför att man inte kan återgå i sitt vanliga arbete.
Dvs det räcker inte att söka sjukpenning på nytt efter 90 dagar för att man ska börja om i rehabiliteringskedjan.
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se Mål nr 6655-17 meddelad i Stockholm den 30 november 2018

Tidigare gällde att om du haft en sjukperiod på över 180 dagar ska ditt arbete prövas mot "normalt förekommande arbete" enligt rehabiliteringskedjan.
Men, du har kunnat ha ett avbrott med beviljad sjukpenning under 90 dagar och därefter har du kunnat börja om från början.

Den möjligheten finns inte längre om du är sjuk även under de 90 dagarna. Det räcker inte med att ha ett avbrott om du ändå har läkarintyg.
Syftet med den nya domen är att så länge du är sjuk ska du prövas mot annat, lättare arbete enligt begreppet "normalt förekommande arbete".

Enda möjligheten att kringgå detta är att se till att inte ha läkarintyg under de 90 dagarna.

Göran Stisdag 27 november 2018

Nyhet för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om man i dag lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och omänskligt. 
Därför införs nu ett rådrum på 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.
– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara så att personer faller ur försäkringen
om man missar att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen första dagen efter att sjukperioden upphört. Nu inför vi ett mänskligt
utrymme i sjukförsäkringen, säger socialminister Annika Strandhäll.
Det finns ett antal situationer när den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) är skyddad, bland annat under tiden en person är
arbetssökande eller har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
Det SGI-skydd som finns när man har sjukpenning slutar gälla den dag man lämnar Försäkringskassan. Ett fortsatt skydd av SGI gäller
i dag därefter endast om den försäkrade direkt anmäler sig som arbetssökande och aktivt söker arbete.
Efter regeringens beslut får nu en försäkrad person, efter en period med sjukpenning, 25 arbetsdagar på sig att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen.
Under detta rådrum skyddas den försäkrades SGI.
– Inte bara Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, utan också många läkare, har pekat på behovet av en förändring. Detta är en del av det
åtgärdsprogram för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum som regeringen presenterade i slutet av januari, säger socialminister Annika Strandhäll.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Göran Söderlund

torsdag 22 november 2018

Ärenden i min "hög"

Då jag har en hel del ärende placeras de i min s.k. "hög" för
åtgärd i tid, preliminärt 7 - 10 dagar innan "deadline" för att du ska
hinna skriva under och skicka vidare
Göran Söderlund