fredag 11 januari 2013

MISSAT "DEADLINE" FÖR ÖVERKLAGAN

Jag har fått info från en kund där det framgick från LO- TCO Rättsskydd AB i aktuellt fall den 4 december 2012
"Om tiden för att överklaga ett beslut har gått ut, måste Försäkringskassan pröva samma sak på nytt om den enskilde begär det".

Göran S