lördag 12 december 2015

Åter på G efter flyttningsbestyr

Inga speciellt nyheter har inträffat.

Förändring kommer att ske i försäkringen den 1 februari 2016. Då ska den bortre gränsen för sjukpenning tas bort. Vad och hur det ska formuleras får jag återkomma till.
Enbart nya ärenden? Övergångsbestämmelser?

Men, fortfarande finns det mycket att tänka på. Jag har tidigare redovisat men upprepar en del igen;

1. Läkarna är fortfarande "dåliga" på att formulera funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
2. Läkarna bör i större omfattning redogöra för om det föreligger samsjuklighet
3. Läkarna bör också i större omfattning ange att vissa åtgärder som måste fortsätta är habilitering
    så att inte Försäkringskassan menar att det är rehabilitering.
    Rehabilitering - åtgärd för att återfå arbetsförmåga
    Habilitering - åtgärder får att få en acceptabel vardagstillvaro utan att det återger arbetsförmåga
3. Vid avslag på ersättning gäller det att läsa noga vad FK skriver i beslutet gällande vad som måste
    göras för att skydda sin SGI, sjukpenninggrundande inkomst.
    För att gälla som aktivt arbetssökande gäller att vara registrerad hos Arbetsförmedlingen i kod 11
    och inget annat.
4. Vid avslag på ansökan om sjukersättning - försök igen både en och fler gånger.
5. Begär journalanteckningar från Försäkringskassan för att se vad FK gjort under ärendets gång.
6. Är du inte nöjd med din handläggare på FK ska dy kräva byte till annan.
7. Får du dåligt bemötande av läkare måste du för din egen skull och framtid byta läkare och kanske
    till och med Vårdcentral
Det finns fler, men detta kan räcka långt.

För övrigt ska jag ha "föreläsning/information hos Fibromyalgiföreningen Göteborg i februari 2016.

Göran S