tisdag 27 november 2018

Nyhet för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om man i dag lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och omänskligt. 
Därför införs nu ett rådrum på 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.
– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara så att personer faller ur försäkringen
om man missar att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen första dagen efter att sjukperioden upphört. Nu inför vi ett mänskligt
utrymme i sjukförsäkringen, säger socialminister Annika Strandhäll.
Det finns ett antal situationer när den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) är skyddad, bland annat under tiden en person är
arbetssökande eller har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
Det SGI-skydd som finns när man har sjukpenning slutar gälla den dag man lämnar Försäkringskassan. Ett fortsatt skydd av SGI gäller
i dag därefter endast om den försäkrade direkt anmäler sig som arbetssökande och aktivt söker arbete.
Efter regeringens beslut får nu en försäkrad person, efter en period med sjukpenning, 25 arbetsdagar på sig att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen.
Under detta rådrum skyddas den försäkrades SGI.
– Inte bara Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, utan också många läkare, har pekat på behovet av en förändring. Detta är en del av det
åtgärdsprogram för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum som regeringen presenterade i slutet av januari, säger socialminister Annika Strandhäll.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Göran Söderlund

torsdag 22 november 2018

Ärenden i min "hög"

Då jag har en hel del ärende placeras de i min s.k. "hög" för
åtgärd i tid, preliminärt 7 - 10 dagar innan "deadline" för att du ska
hinna skriva under och skicka vidare
Göran Söderlund

onsdag 21 november 2018

RME Väst, Göteborg

Föreläsning i går 20 november i Göteborg
Göran

söndag 4 november 2018

Upprepad viktig information

1. Om du under deltidssjukskrivning måste arbeta oregelbundna arbetstider. dvs
    inte enligt huvudregeln med halva tiden per dag,måste du meddela handläggaren
    på Försäkringskassan.
    Det  bör/också finnas med i läkarintyg att det är OK att jobba på det sättet.
    Skadar inte heller med intyg från arbetsgivaren.

2. När du fått avslag på sjukpenning och du och din läkare ändå anser/bedömer att
    du är fortsatt sjukskriven måste du göra en ny sjukanmälan.
    Men eftersom du också måste skydda din SGI genom att antingen återgå i arbete
    i samma omfattning som tidigare eller anmälan dig som aktivt arbetssökande i
    registreringskod 11 på Arbetsförmedlingen måste du, eftersom Försäkringskassan
    har bedömt att du är frisk, även "vara frisk" vid kontakten med Arbetsförmedlingen.

3. När du överklagar ett ärende till Förvaltningsrätten ska det ändå skickas till
    Försäkringskassan, OMP, Box 70320, 107 23 Stockholm.
    Försäkringskassan ska då endast kolla att handlingarna kommit in i rätt tid och att
    de är underskrivna. Därefter skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten utan att
    Försäkringskassan har läst överklagan.
    När Förvaltningsrätten har fått handlingarna skickas de tillbaka till Försäkringskassan
    som får möjlighet att svara på vad du skrivit.
    Om Försäkringskassan svarar får du möjlighet att yttra dig över Försäkringskassans svar.

4. Tänk på att det kan vara bra att fortsätta processen med Förvaltningsrätten eftersom de
    enligt aktuell statistik ändrar ca 25 % av ärenden med samma underlag som Försäkringskassan
    avslagit.

5. Har du fått avslag på ansökan om sjukersättning kan du göra ny ansökan innan den föregående är        avgjord. Du kanske av motivering till avslag kan få ett bättre läkarutlåtande till nästa ansökan.
    Men du kan också komplettera med bättre underlag så länge beslut inte har fattats.

Nog för denna gången

Göran Söderlund