söndag 17 december 2017

Semester

Hej
Tar en vilopaus 18 - 27 december
Göran Söderlund

torsdag 7 december 2017

Krav på text i medicinskt underlag

Försäkringskassan bedömer förmågan att arbeta. Det innebär att Försäkringskassan tittar på vad man kan klara trots besvär. Försäkringskassan utgår från den information som står i läkarintygen. Läkare ska i läkarintygen beskriva besvär orsakade av diagnos. Beskrivna besvär ska grundas på vad läkaren hittar vid undersökning. Det ska även finnas en tydlig beskrivning av hur sjukdomen begränsar förmågan (eller aktivitet) att arbeta. Det är alltså inte läkarens bedömning av arbetsförmågan som är avgörande vid prövning av rätten till sjukpenning.

Denna text fanns i ett beslut om avslag på ersättning.

Det är alldeles för många läkare som irriterar sig på Försäkringskassan i stället för att koncentrera sig på att skriva övertydliga intyg. Då slipper läkarna "tjafs" med Försäkringskassan och det är lättare att få rätt i sjukpenningärendet.

Göran S

Normalt förekommande arbete

Det är en vanligt förekommande text i beslut om avslag när det gäller sjukpenning.
Det blev en mer skärpt bedömning från förra årsskiftet.

Enkelt innebär det att när man varit sjuk 180 dagar ska arbetsförmågan prövas mot
normalt förekommande arbete.
Innebär att arbetsförmågan prövas mot annat arbete, kanske lättare, var som helst i
landet, oavsett plats, vilken utbildning man har eller ens om det finns ett arbete.

För att krångla till det för Försäkringskassan måste läkaren i läkarintyg klart ange
att arbetsförmågan är nedsatt OAVSETT ARBETE.

Göran S