lördag 11 juli 2015

Uppgifter vid ansökan om sjukersättning

Jag får många frågor som gäller vad man ska skriva på blanketten vid ansökan om sjukersättning.
Finns ett läkarutlåtande ska det naturligtvis bifogas. Det finns en ruta att kryssa i om detta. Men, det finns även en ruta där man ska/kan ange vad som hindrar arbete.
Det kan vara svårt att formulera fritt text om detta.

Jag fick i ett ärende en ifylld blankett "Utredningssamtal vid ansökan om sjukersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga". Den har handläggaren på Försäkringskassan tillsammans med min kund fyllt i.
Jag tycker att den skulle användas i samtliga fall vid ansökan om sjukersättning. Begär i samband med ansökan att sådan blankett fylls i.

Annars kanske det är möjligt att få hem blanketten för att fylla i själv, då det är lättare att använda den än att formulera fritt.

Blanketten har nummer FK 15656_002_W

Göran S

Trägen vinner

Fick mail från en kund som efter tre års gemensamt arbete kämpat för att få klart med
sjukersättning.
Flera ansökningar, flera omprövningar, flera överklagan, flera prövningstillstånd.
Och, till slut fick hon rätt hos Kammarrätten.
De medicinska underlagen har i stort sett varit likadana under hela tiden. Dock saknades
arbetsprövning vilket hon genomförde under kort tid. Orkade inte fullfölja.

Det innebär att det kan löna sig att försöka orka genomföra processen flera gånger.

Göran S