torsdag 31 maj 2018

Ledighet för sol och värme

Tyvärr bokade jag resa till Cypern just för att få sol och värme och sticker den 1 juni.

Hade jag haft en aning om hur det har sett ut här hela maj, kanske längre, så hade jag förstås
inte rest.

Åter hemma 11 juni.

Akuta ärenden kan du kontakta

Jari Qvarnberger
073-7720033
info@jariqvarnverger.se

eller
Alex Firat
endast via mail
info@afrad.se
www.afrad.se

Göran S

lördag 26 maj 2018

Blankett läkarintyg/läkarutlåtande

Läkarna blir ofta begränsade i vad som ska anges i läkarintyg/läkarutlåtande.
Det beror på att de skriver på av Försäkringskassan fastställd blankett med begränsat utrymme.

Det är godkänt att läkarna skriver fritt i "brevform" och anger de rubriker som finns på den fastställda blanketten. Det gör det enklare för läkarna att inte vara bundna till begränsat utrymme även om de kan kan skriva en komplettering i bilaga.

Göran S

Komplettering/förtydligande

Om det behövs ytterligare information gällande medicinska underlag ska läkaren inte skriva nytt intyg/utlåtande.
Då kan Försäkringskassan bedöma att de uppgifterna inte fanns när de fattade beslut.

Läkaren ska i stället skriva i "brevform" och ha som rubrik "Komplettering/förtydligande till tidigare
intyg/utlåtande".

Göran S

tisdag 22 maj 2018

Horribel bedömning av Försäkringskassan

Jag redovisar nedan hur det kan se ut i beslut från Försäkringskassan.


Försäkringskassan – Dr Sutinen skriver i läkarutlåtande att jag har träffat en psykiater som verkar vara på rätt spår med sina bedömningar och jag har börjat med ADHD-medicin. Neuropsykologisk utredning är planerad framöver och efter detta kan ännu bättre bedömning av mina förutsättningar för arbete göras.

Försäkringskassan konstaterar att jag lider av trötthet till följd av mina sjukdomar. Medicinsk behandling pågår och medicinutredning är planerad. I nuläget är det därför inte klarlagt om och i vilken grad min arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Alla rehabiliteringsåtgärder bedöms inte uttömda.

Jag har därför inte rätt till sjukersättning.


I läkarutlåtande

Patienten är färdigutredd. Psykiatrin har avslutat sina undersökningar. Olika behandlingar är provade.Inga fler rehabiliteringsideér kvar. Anser att enda vettiga lösningen är sjukersättning.

Komplettering av läkarutlåtande - Angående rehabiliteringsmöjligheter, som enligt FKs avslag "inte är uttömda", är allt prövat. Psykiatrisidan har bedömt att de inte har mer att erbjuda. Patienten har försökt med sjukgymnastik och tränat själv, men enligt sjukdomen ME brukar patienter inte klara, tolerera träning. Utredning på grund av bulemi/ADHD är givetvis positivt, underlättar patientens vardag, men angående arbetsförmågan totalt har den biten underordnad betydelse.
Patienten är alltså färdigutredd/behandlad.

Ja, vad säger man? Vad är det vi slåss mot? Handläggare som inte kan läsa/tolka och förstå.

Göran Söderlund

söndag 20 maj 2018

Innehåll i medicinska underlag

Jag ser att många läkare anger ekonomiska problem i sin underlag.
Helst skulle jag ha intyg/utlåtande utan kommentar om ekonomi då det ändå inte för Försäkringskassan har betydelse vid bedömning av arbetsförmåga.

Så, även om ekonomiska bekymmer har del i nedsatt arbetsförmåga tycker jag att läkaren ska utelämna sådan information.

Göran S

söndag 13 maj 2018

Försenad post

Jag fick information från kund om att handlingar som skickats i tid till Försäkringskassans omprövningsenhet inte kommit fram.
Vid reklamation till Postnord togs inte ärendet upp eftersom försändelsen inte skickats rekommenderat.
Resultatet blir att ärendet inte har inkommit i tid och således inte bedöms.

Jag har i annat ärende haft liknande situation och Försäkringskassan godkänner inte komplettering med ny omprövning.

Det är väl iofs inte många sådana fall men får stora konsekvenser för den personen det gäller.

Göran Söderlund