söndag 30 september 2018

Kopia av föregående läkarintyg

Det förekommer ofta att Försäkringskassan i sin motivering till avslag skriver t.ex.

"Då detta läkarintyg är en kopia av föregående och flera tidigare läkarintyg och mina besvär inte specificeras ytterligare"

Det bemöter jag med


Medför inga nya medicinska omständigheter

Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom, skäl till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning gäller, behöver det inte uttryckas med andra ord.

Försäkringskassan menar tydligen att dr NN måste intyga diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning med andra ord trots att det är samma besvär som fortgår. Den största förändringen är att dr NN fortsätter att förlänga sjukskrivning och för detta behövs inte nya ord. Det räcker med nya, senare datum för undersökning.


Göran Söderlund

lördag 29 september 2018

Intressant slutsats av Försäkringskassan

I motivering till beslut gällande sjukpenning skriver Försäkringskassan;

"Det framkommer också av underlag att jag klarar att resa fram och tillbaka till Portugal flertalet gånger under ett år. En aktivitet som kräver dels planering men även uppmärksamhet."

Försäkringskassan borde kanske utrett
1. Reste personen ensam?
2. Vem planerade resan?
3.  Hur lång tid tar resan?
4.  Kan det möjligen vara rekreation/avkoppling?
5.  Är det veckoresor? Längre perioder?
6.  Uppmärksamhet? På vad då som inte behövs i Sverige?

Personens diagnoser är depression, ångesttillstånd.
Borde inte Försäkringskassan förstå att med dessa diagnoser är det rehabilitering att komma
iväg korta perioder.


Göran Söderlund

torsdag 27 september 2018

Häftig skrift av läkare

Jag fick text av en kund som via facebook observerat ett sköt inlägg av dr Annika Zetterlund.
Jag har talat med henne och fått OK att skriva i min blogg.

"Hej Försäkringskassan och Annika Strandhäll
Jag har just tagit del av era avslag på en ansökan om sjukersättning där det bland annat hänvisas till att personen som ansökt skulle kunna ha en arbetsförmåga i "ett arbete utan krav". Om sådana anställningar är normalt förekommande på den svenska arbetsmarknaden är det väl framöver onödigt att utfärda läkarintyg till såväl medvetandesänkta som helkroppsförlamade och personer döende i cancer, eftersom dessa rimligen borde klara av den typen av arbetsuppgifter. Jag förutsätter att ni i gott samarbete med Arbetsförmedlingen förmedlar kontakten med aktuella arbetsgivare, så att människor som inte vill något heller än att ha en löneanställning i stället för att behöva ha kontakt med Försäkringskassan får ta del av denna fantastiska möjlighet."

En annan läkare skrev apropå försäkringsmedicinsk rådgivares, FMR, roll
" Det är väl allmänt känt att hunden inte biter den hand som ger den mat".

Göran Söderlund

onsdag 5 september 2018

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om du har blivit "0-klassad" för SGI gäller för att du ska återfå SGI


En person som påbörjar ett arbete som från början var avsett att pågå minst sex månader kan ha rätt till SGI grundad på den aktuella arbetsinkomsten även om arbetet av något skäl avbryts tidigare.

Göran S