onsdag 5 september 2018

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Om du har blivit "0-klassad" för SGI gäller för att du ska återfå SGI


En person som påbörjar ett arbete som från början var avsett att pågå minst sex månader kan ha rätt till SGI grundad på den aktuella arbetsinkomsten även om arbetet av något skäl avbryts tidigare.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar