lördag 29 september 2018

Intressant slutsats av Försäkringskassan

I motivering till beslut gällande sjukpenning skriver Försäkringskassan;

"Det framkommer också av underlag att jag klarar att resa fram och tillbaka till Portugal flertalet gånger under ett år. En aktivitet som kräver dels planering men även uppmärksamhet."

Försäkringskassan borde kanske utrett
1. Reste personen ensam?
2. Vem planerade resan?
3.  Hur lång tid tar resan?
4.  Kan det möjligen vara rekreation/avkoppling?
5.  Är det veckoresor? Längre perioder?
6.  Uppmärksamhet? På vad då som inte behövs i Sverige?

Personens diagnoser är depression, ångesttillstånd.
Borde inte Försäkringskassan förstå att med dessa diagnoser är det rehabilitering att komma
iväg korta perioder.


Göran Söderlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar