onsdag 19 september 2012

SÅ HÄR KAN DET SE UT

Från en lycklig kund;

Har fått samtal från handläggaren på FK, hon sa att efter att hon och doktorn
gått igenom mina intyg har de bestämt att min sjukersättning ska gå igenom.

Så det var efterlängtade nyheter.
Jag tackar för all hjälp jag har fått av dig i denna svåra tid.

PS Det kanske räcker att ringa din handläggare.

Göran S

ERBJUDS SJUKERSÄTTNING

Flera som tidigare nekats sjukersättning har blivit uppringda av handläggare på FK och uppmanats att söka på nytt på grund av de nya direktiven.
GÖR ALLTSÅ NY ANSÖKAN OAVSETT OM DU HAR PÅGÅENDE ÄRENDE.
MEN KOMPLETTERA ÄVEN DITT PÅGEÅNDE ÄRENDE.
Göran S

måndag 17 september 2012

HURRA FÖRSÄKRINGSKASSAN!!!


FÖRSÄKRINGSKASSAN BACKAR OM SJUKERSÄTTNING

 

Sveriges Radio Ekot den 17 september 2012 kl 13.00

 

Försäkringskassan ändrar bedömningen av vilka som ska få sjukersättning eller förtidspension som det tidigare kallades. Efter att ha granskat ett flertal fall i domstol backar nu myndigheten när det gäller den hårda tillämpningen av reglerna.

 

Antalet förtidspensionärer har sjunkit dramatiskt sedan regeringen ändrade sjukreglerna 2008. Då blev det svårare för den som varit sjuk länge att bli förtidspensionär.

 

Men Försäkringskassan har idag (17 september 2012) informerat alla anställda om att tillämpningen nu måste ändras.

 

Efter att ha granskat ett antal domar med svårvärderade sjukdomsbesvär konstaterar myndigheten att även personer med ”kroniska sjukdomar eller irreversibla skador” ska ha rätt till förtidspension/sjukersättning.

 

Det handlar till exempel om sjuka med Fibromyalgi, andra kroniska smärtsyndrom eller trötthetssyndrom och personer som varit sjuka länge och som har prövat om de kan arbeta.

 

Försäkringskassan skall alltså inte längre kunna neka någon sjukersättning bara genom att motivera med att ”arbetsförmågan inte kan anses stadigvarande nedsatt”. En formulering som infördes när reglerna ändrades 2008 och som inneburit att många långtidssjuka som sökt sjukersättning fått nej.

 

Från och med nu måste Försäkringskassan också väga in hur länge personen varit sjuk. Bland domarna som granskats finns exempel på personer som insjuknat redan år 2000 och sedan varit sjukskrivna, men inte fått rätt till sjukersättning.

 

I år räknar Försäkringskassan med 9500 nybeviljade personer med sjukersättning. Till följd av att man nu utvidgar rätten till sjukersättning räknar man med att den siffran ökar med ytterligare 1000 personer nästa år.

Om inte ditt ärende är avgjort så skicka in detta som komplettering.
Om ditt ärende är avslutat så gör du en ny ansökan

Göran S

torsdag 6 september 2012

FMR, FÖRSÄKRINGSMEDICINSK RÅDGIVARE

Det är benämningen på "Försäkringskassans" läkare som ibland används för att yttra sig om medicinska underlag.

Det kan hända att du inte är nöjd med yttrandet. Anser att det saknar information. Har lagts till information som du anser är felaktig.

Du kan då kräva (inte begära) att få en "second opinion" av annan FMR.
FK kanske först nekar till byte, men stå på dig och be att få tala med en överordnad, chef.

Jag har haft två ärenden där FK till slut gått med på att få ett nytt yttrande av annan FMR.
I det ena fallet var jag med vid besök på FK-kontor och då gick det snabbare.
I det andra fallet sa handläggaren först att det inte gick. Min kund kontaktade enhetschef som även han nekade.
Dock, efter någon dag fick min kund samtal från handläggaren som meddelade att ärendet skulle lämnas till annan FMR för yttrande

Med andra ord. Ge dig inte av ett första eller andra negativt besked.

Göran S