torsdag 6 september 2012

FMR, FÖRSÄKRINGSMEDICINSK RÅDGIVARE

Det är benämningen på "Försäkringskassans" läkare som ibland används för att yttra sig om medicinska underlag.

Det kan hända att du inte är nöjd med yttrandet. Anser att det saknar information. Har lagts till information som du anser är felaktig.

Du kan då kräva (inte begära) att få en "second opinion" av annan FMR.
FK kanske först nekar till byte, men stå på dig och be att få tala med en överordnad, chef.

Jag har haft två ärenden där FK till slut gått med på att få ett nytt yttrande av annan FMR.
I det ena fallet var jag med vid besök på FK-kontor och då gick det snabbare.
I det andra fallet sa handläggaren först att det inte gick. Min kund kontaktade enhetschef som även han nekade.
Dock, efter någon dag fick min kund samtal från handläggaren som meddelade att ärendet skulle lämnas till annan FMR för yttrande

Med andra ord. Ge dig inte av ett första eller andra negativt besked.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar