fredag 31 augusti 2012

AKTIVT ARBETSSÖKANDE

När du får avslag på ansökan om sjukförsäkring eller sjukpennings måste du om du är arbetslös omedelbart, nästa dag, anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Gör du inte det blir du "0-klassad", placerad i sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 0 kronor och blir inte berättigad till sjukpenning även om du har läkarintyg.

Om du hos Arbetsförmedlingen blir registrerad som arbetssökande med kod 14 innebär det att du är arbetssökane med förhinder. Då är du enligt Försäkringskasssan inte aktivt arbetssökande.

Du måste alltså se till att du är aktivt arbetssökande och inte registrerad som arbetssökande med förhinder för att få behålla din "sjukpenningklass", SGI.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar