måndag 13 maj 2019

Konferens i Malmö

Jag är inbjuden som föreläsare till en konferens anordnad av YPOS
Yrkesföreningen för personliga ombud i Sverige
13 - 15 maj, åter hemma för det vardagliga jobbet den 16 maj.
Vid akuta frågor kan ni kontakta Alex Firat 0722-02 69 21
info@afrad.se
eller
Jari Qvarnberger073 7720033
info@jariqvarnberger.se

Göran