onsdag 14 mars 2018

Teneriffa

Jag kommer att vara bortrest för att fira min 78-årsdag 18 mars - 28 mars
Vid akuta ärenden kontakta Jari Qvarnberger, 073-7720033 eller mail
info@jariqvarnberger.se

Göran Söderlund

upprepar viktig info

1. Vid avslag på sjukersättning ("sjukpension") gör en nya ansökan och försök få ett tydligare läkar-
     utlåtande. Jag har haft flera som fått godkänt på ny ansökan trots att den "gamla" inte är avgjord.

2. När Försäkringskassan ger avslag på sjukpenning med motivering att arbetsförmågan ska prövas
    mot normalt förekommande arbete gäller det att få läkaren att förtydliga att arbetsförmågan är
    nedsatt oavsett arbete och plats.

3. Vid avslagsbeslut gällande sjukpenning måste du skydda din SGI. Läs noggrant vad som står
    på sista sidan i beslutet och observera att någon av de alternativ som står där måste ske första
    vardagen efter du tagit emot beslutet.
    Viktigt att inse att du är frisk enligt Försäkringskassan oavsett vad du och din läkare anser. Går
    du till Arbetsförmedlingen så visa inget läkarintyg, säg inte att du är sjuk. Du måste bli inskriven
    som aktivt arbetssökande i registreringskod 11, inte 14.

Göran Söderlund