onsdag 18 september 2013

MUNTLIG FÖRHANDLING

Ny muntlig förhandling vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 18 sep 2013.
Denna gång med inkallade vittnen, två specialistläkare, som också var behandlande läkare till min kund.
Vittnena fick framföra sina synpunkter per konferenstelefon. Fungerade riktigt bra.
Såväl jag som Försäkringskassan och rättens ordförande kunde ställa frågor till läkarna.
Göran S

torsdag 5 september 2013

KAMMARRÄTTEN, MUNTLIG FÖRHANDLING

Jag var idag, 5 sep 2013, med "kund" på muntlig förhandling på Kammarrätten i Göteborg.
Jag som ombud, min kund¨, representant från Försäkringskassan.

Ordförande i rätten inledde med att de har all skriftlig dokumentation och att den muntliga
förhandlingen innebär en komplettering av ärendet.

Jag, som ombud, fick inleda med att föra min kunds talan vad vi ansåg om Försäkringskassans inställning.
Försäkringskassans representant fick redogöra för deras synpunkt och motivering till avslag.
Jag fick möjligheten att bemöta Försäkringskassans inlägg.
Försäkringskassan fick bemöta mitt inlägg.
Jag fick ställa frågor till min kund som kort fick redogöra för vad han ville få fram.

Min uppfattning av processen var att det var mycket positivt att få träffa rätten och framföra muntligt och bli en människa av "kött och blod" i stället för en mängd papper.

Jag fick även positiva "vibbar" att det var till "vår" fördel.

Dom meddelas inom fyra veckor.

Göran S