tisdag 1 november 2011

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOMAR

Försäkringskassan vill inte ge sig helt utan tycker att de tolkar rätt.
Så vi får väl "köra på" som tidigare med övertydliga medicinska underlag och utredningar.
Göran S

SJUKSKRIVNINGSDIAGNOSER I OLIKA YRKEN

FK har pressträff den 3 november.
Ur rapporten;
  • Det finns stora skillnader mellan yrken beroende på hur man sjukskrivs
  • Vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna är ryggvärk opch psykiska diagnoser
  • Bland yrkesgrupper med ryggvärk dominerar serviceyrken och byggnadsarbetare
  • Flest startade sjukskrivningar med psykiska diagnoser har bland annat präster, psykologer och behandlingsassistenter

Göran S