tisdag 1 november 2011

SJUKSKRIVNINGSDIAGNOSER I OLIKA YRKEN

FK har pressträff den 3 november.
Ur rapporten;
  • Det finns stora skillnader mellan yrken beroende på hur man sjukskrivs
  • Vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna är ryggvärk opch psykiska diagnoser
  • Bland yrkesgrupper med ryggvärk dominerar serviceyrken och byggnadsarbetare
  • Flest startade sjukskrivningar med psykiska diagnoser har bland annat präster, psykologer och behandlingsassistenter

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar