lördag 28 april 2018

Alex Firat

Ales har nu kommit så långt i Försäkringskassans snårigheter att han kan ta nästa steg i att hjälpa er som har problem med försäkringskassan gällande sjukpenning och sjukersättning.
Eftersom han fortfarande arbetar heltid och gör dessa ärenden på annan tid kan han från och med nu ta emot mail, dock inte telefon.
Hans mailadress är info@afrad.se
Han har även en "hemsida" www.afrad.se

Göran Söderlund

onsdag 18 april 2018

Intressant dokument


Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
I detta arbete har regeringen identifierat flera delar, där arbetet behöver utvecklas för en sjukförsäkring som ger såväl trygghet som stöd. I budgetpropositionen för 2018 adresserades ett antal av dem, att stödet till individen behöver öka, att hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen behöver utvecklas samt behovet av en rättssäker och effektiv administration av sjukförsäkringen.
Ladda ner:
I det fortsatta arbetet har regeringen identifierat två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser, det handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.
Publicerad 24 januari 2018
Göran Söderlund

onsdag 11 april 2018

Mycket intressant inställning Försäkringskassan

Information från en "kund";
Hon har haft sjukpenning sedan många år utan problem. Genomgått olika arbetsprövningar mm via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Har varit ordinerad starka mediciner som hon inte tålde och i samråd med läkaren ändrade hon till annan medicinering. Det är dock inte dokumenterat av läkaren (ännu).
Helt plötsligt har handläggare på Försäkringskassan kontaktat läkaren och apotek och fått info om att min "kund" inte hämtat ut den starka medicinen och har för avsikt att utreda rätten till sjukpenning.
Efter telefonsamtal menade handläggaren att hade du bara löst ut medicinen så hade det inte varit något problem.

???????????????????

Nu ska min "kund" se till att få ett intyg från läkaren att hon inte tål den starka medicinen och har annan medicinering som är rekommenderad av läkaren och fungerar bra.

Det finns väl ytterligare ett orosmoment i denna handläggning. Handläggaren har kontaktat läkare och apotek utan att min "kund" har informerats och godkänt

Göran S

torsdag 5 april 2018

För- och efternamn

Snälla
Ni som skickar SMS eller mail kan väl vara hyggliga och skriva hela namnet.
Ni överskattar mg om ni tror att jag vet vem t.ex. Peter är.
Jag har inte en chans att veta vem som kontaktar mig. Har alldeles för många
kunder under lång tid och har inte en chans att komma ihåg varken namn eller
telefonnummer och vem som har det.
Göran S