tisdag 27 november 2012

FK-KOMMENTARER

Jag slutar aldrig att förvånas över hur FK och "deras" läkare skriver.

1. Patienten kan sitta still, förstå frågor och kunde gå till tredje våningen.

2. FK-handläggare m- Kan du skriva brev till oss så har du full arbetsförmåga att ta ett lättare
    skrivarbete.
    När min kund svarade att det var systern som skrev, blev svaret: "Det kan ju inte jag se".

Göran

TIME-OUT

Hej
Åker till solen 28 nov och är åter 8 december
Göran

torsdag 22 november 2012

Aktivt arbetssökande

Ett ständigt problem är när någon blir utförsäkrad för ersättning och uppmanas att anmäla sig som arbessökande på Arbetsförmedlingen.
För att skydda sin Sjukpenninggrundande inkomst måste man, direkt första dagen efter utförsäkring, anmäla sig som aktivt arbetssökande. Aktivt arbetssökande innebär att man skrivs in med kod 11.
I många fall blir man inskriven som arbetssökande med förhinder, alltså annan kod (14?) och då har man inte sin SGI skyddad. Med resultat att man blir "0-klassad".
Ta den diskussionen med Arbetsförmedlingen .
Jag skulle i en sådan situation kräva att bli registrerad i kod 11 och framhålla att det kan dyka upp någon arbetsgivare som är intresserad den dag jag blir frisk.

Göran S

FRYSHUSET

Har åter fått möjligheten att närvara på Fryshuset i Stockholm den 17 nov 2012.
Projekt Boomerang "Barn till ensamma mammor".
Under tiden barnen tas om hand med olika aktiviteter får mammorna möjlighet
att träffa psykolog, jurist, kronofogdemyndighet, banktjänsteman och jag själv
för frågor de behöver hjälp med.
Jag har i tre år varit inbjuden för att hjälpa till med frågor som rör Försäkringskassan.

Göran S

tisdag 6 november 2012

KBT

Kognitiv Beteende Terapi


Forskare föreslår omprövning av riktlinjer för användning av kognitiv beteendeterapi vid behandling av fibromyalgi.

 

Granskning av studier visar att KBT-behandling vid fibromyalgi inte lindrar fibromyalgins nyckelsyndrom.

K. Bernardy och hans kollegor vid Saarlands universitetssjukhus i Tyskland analyserade 14 av totalt 27 randomiserade, kontrollerade studier av KBT vid fibromyalgi. Totalt handlade det om 910 undersökta personer som i snitt fick 27 timmars KBT-behandling under ett genomsnitt av 9 veckors tid. Det man primärt tittade på var resultatet av smärta, sömn, trötthet/utmattning och hälsorelaterad livskvalitet. Sekundära resultat omfattade påverkan på nedstämdhet, med vilken grad av självförtroende individen utför olika dagliga aktiviteter trots smärta, samt vårdsökningsbeteende. Analysen visade att KBT minskar nedstämdhet. Man kunde inte se någon avsevärd effekt på smärta, trötthet/utmattning, sömn och hälsorelaterad livskvalitet.

Vid fibromyalgi kan KBT anses förbättra patientens förmåga att hantera smärta samt förbättra depression och vårdsökningsbeteende, men författarna drar i sin sammanfattning slutsatsen att KBT inte kan rekommenderas som terapi för nyckelsymtomen vid FM, d.v.s. smärta, trötthet/utmattning, sömnstörningar eller hälsorelaterad livskvalitet. Baserat på dessa upptäckter föreslår författarna att den höga rekommendationsgrad för KBT som i dag finns inom riktlinjerna för hantering av fibromyalgi bör omprövas.

Källa; Journal of Musculoskeletal Pain

Göran S

ANAMNESAnamnes – Patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess förebud.

Vid dessa diagnoser blir det anamnestiskt som behandlande läkare tror på och därmed intygar med sin medicinska kunskap hur resp diagnos påverkar hälsotillståndet.

Göran S

LÄKARE

AKTIVITETER

Hej igen. Det var ett tag sedan.

Jag har varit på Borås Fibromyalgiförenings möte.

Troligen kommer att finnas i Fibromyalgiförbundets tidning en "Fråga Göran"-spalt.

Ska till Fryshuset, Stockholm 17 november. Projekt "Boomerang, Barn till ensamma mammor".

Tidigare viktrekort på 1,8 kg handlingar har överträffats. fick i går 10,3 kg!!!

Göran S