torsdag 22 november 2012

Aktivt arbetssökande

Ett ständigt problem är när någon blir utförsäkrad för ersättning och uppmanas att anmäla sig som arbessökande på Arbetsförmedlingen.
För att skydda sin Sjukpenninggrundande inkomst måste man, direkt första dagen efter utförsäkring, anmäla sig som aktivt arbetssökande. Aktivt arbetssökande innebär att man skrivs in med kod 11.
I många fall blir man inskriven som arbetssökande med förhinder, alltså annan kod (14?) och då har man inte sin SGI skyddad. Med resultat att man blir "0-klassad".
Ta den diskussionen med Arbetsförmedlingen .
Jag skulle i en sådan situation kräva att bli registrerad i kod 11 och framhålla att det kan dyka upp någon arbetsgivare som är intresserad den dag jag blir frisk.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar