söndag 30 september 2018

Kopia av föregående läkarintyg

Det förekommer ofta att Försäkringskassan i sin motivering till avslag skriver t.ex.

"Då detta läkarintyg är en kopia av föregående och flera tidigare läkarintyg och mina besvär inte specificeras ytterligare"

Det bemöter jag med


Medför inga nya medicinska omständigheter

Den viktigaste informationen blir då ett nytt undersökningsdatum. Då samma diagnoser, symtom, skäl till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning gäller, behöver det inte uttryckas med andra ord.

Försäkringskassan menar tydligen att dr NN måste intyga diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning med andra ord trots att det är samma besvär som fortgår. Den största förändringen är att dr NN fortsätter att förlänga sjukskrivning och för detta behövs inte nya ord. Det räcker med nya, senare datum för undersökning.


Göran Söderlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar