tisdag 6 oktober 2009

NEGATIVT BESLUT

Vid ansökan om sjukersättning och Försäkringskassan gör en bedömning att de tänker avslå din ansökan, så får du först ett brev med möjlighet att yttra dig. Detta skall normalt göra inom 14 dagar. Det har visat sig att det är "meningslöst" att yttra sig i det skedet. Ärendet ligger då kvar på handläggarnivå.
Nästa steg är att du får beslut om avslag med möjlighet till omprövning. Då är det viktigt att verkligen ta fram allt som behövs, Försäkringskassans motivering, läkarunderlag, egna synpunkter, journalanteckningar från Försäkringskassan.
Fortfarande avslag, överklaga till Länsrätt (andelen som får rätt i Länsrätt är ca 40 % för närvarande) så ge inte upp.
Fortfarande avslag, överklaga till Kammarrätt, kan behövas prövningstillstånd och
slutligen finns Regeringsrätt (men den möjligheten är mikroskopisk).
DET ÄR VIKTIGT I DESSA FÖRFARANDEN ATT DET FINNS ETT SISTA DATUM!!!
Får du problem med tiden så begär anstånd med tid.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar