måndag 26 oktober 2009

FÖR FRISKA FÖR SJUKERSÄTTNING - FÖR SJUKA FÖR JOBB

Aftonbladet 23 oktober 2009.
Regeringen vill se till att långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetsmarknaden. De som utförsäkras är personer som haft sjukpenning 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning maximal tid.
De blir i stället arbetssökande och ska delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Under programet som varar i tre månaderkan de få aktivitetsersättning på mellan 223 och 680 kronor per dag.
Det lägsta beloppet gäller dem som inte har rätt till A-kassa. De som utförsäkras i januari 2010 bör ansöka om medlemskap i A-kassa senast 31 oktober 2009 för att komma ifråga för högre belopp än 223 kronor i januari 2010.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar