torsdag 7 maj 2009

HALV SJUKSKRIVNING

"På förekommen anledning"
En kund har av Försäkringskassan blivit nekad halv sjukpenning därför att arbetstiden har med godkännande av läkare och arbetsgivare fördelats på att jobba mer när hon orkar och vila däremellan. Totalt ej över halva tiden under en arbetsvecka. Detta har rekommenderats av behandlande läkaren.
Om man då läser på Försäkringskassans egen hemsida www.forsakringskassan.se, så kan man läsa: "Hel eller del av sjukpenning Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning beroende på hur mycket du måste avstå från att arbeta. För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Huvudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid.
Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Om det finns medicinska skäl kan du arbeta mer än halvtid vissa dagar och mindre vissa dagar, så länge din arbetstid inte blir mer än halva din normala arbetstid. Det bör godkännas av din läkare och av handläggare på Försäkringskassan.

Min kommentar; Bör godkännas är ej detsamma som skall!!!
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar