söndag 10 maj 2009

DEL TVÅ AV UTBRÄNDHET

Undvik isolering
Gör inte allting ensam! Utveckla eller återuppväckdin förtrolighet med vänner och närstående. Närhet och gemenskap ger dig nya insikter, men är också ett starkt motgift vid upprörda och deprimerade känslotillstånd.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar