fredag 11 oktober 2013

Komplettering av dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om du ska komplettera ditt ärende så kan du skriva inledningsvis t.ex


Prejudicerande dom

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 8 oktober 2013,

 mål nr 7151-12

”En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar reglerna.

Allt fler har blivit utförsäkrade under de senare åren. Människor som tidigare haft rätt till sjukersättning vid långvarig sjukdom, det som tidigare kallades förtidspension, har utförsäkrats när lagen tolkats från fall till fall.

-          Det allra viktigaste är att HFD klargör att tidigare sjukhistorik, särskilt om den varit

 lång, har en stor betydelse för att avgöra om man har rätt till sjukersättning. Det har varit väldigt oklart tidigare.

Flera av de som tidigare blivit utförsäkrade kan nu omprövas med den nya domen. Tidigare har vissa sjukdomsbesvär inte kunnat ge rätt till sjukersättning men med den nya domen handlar det snarare om sjukperiodens längd än om vad symtomen består av.

Sedan förra hösten har vi sett att man mycket väl kan se det på det här sättet – att har sjukdomsbesvären funnits länge och om rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda så kan det jämställas med ett sådant tillstånd att man har rätt till sjukersättning, säger Eva Nordquist, chefsjurist på Försäkringskassan.”
 
Skriv även att domen har stor betydelse för utgången av ditt ärende.

Domen kan du hämta från Högsta förvaltningsdomstolens hemsida.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar