lördag 18 maj 2013

"Gamla" uppgifter

Det förekommer att läkarna i stället för att skriva nytt läkarutlåtande endast kopierar föregående utlåtande.
Försäkringskassan kan då i sin motiering till avslag skriva att det inte har tillförts några nya uppgifter.

Det borde egentligen räcka med att ett nytt datum för utskrift skulle innebära att Försäkringskassan borde inse att det innebär att samma tillstånd fortfarande föreligger.
Be läkaren tillägga under "Övriga upplysningar" t ex

”Dagens intyg beskriver i huvudsak sedan tidigare kända förhållanden. Intyget utfärdas med anledning av att patienten nu söker hel sjukersättning. Detta bedöms vara realistiskt då patienten under lång tid inte v isat några tecken på att kunna återgå i arbete av något slag.”

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar