måndag 18 juni 2018

Föreläsning RME, Linköping

Jag ska den 20 juni, onsdag, ha en föreläsning för RME, Linköping gällande min erfarenhet av Försäkringskassans handläggning.
Kommer att informera om vad som krävs av text i läkarintyg/utlåtande, krav på kontakt med
Arbetsförmedlingen vid avslag på sjukpenning, mm, mm.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar