torsdag 22 februari 2018

NY medarbetare

Hej

Med tanke på min ålder är det dags att se till att det finns intresserade att ta över och hjälpa dem som behöver ha hjälp när det gäller ärenden med Försäkringskassan.

Jag har under en tid introducerat Alex Firat i Försäkringskassans snårigheter.
Han har tillsammans med mig och efter granskning av mig skrivit detta ärende och han gäller således som ombud för dig.
Fakturan ska därmed betalas till konto enligt bifogad faktura.

Varje ärende underställs mig för noggrann granskning och skickas inte vidare utan mitt godkännande, vilket innebär att jag går i god för att det är minst lika bra som om jag skrivit ärendet.

Eftersom Erik Ward har ”trappat ner” till viss del har jag fått alldeles för mycket för att klara själv. Det behövs förstärkning för att klara behovet av hjälp med omprövning, överklagan, prövningstillstånd och rådgivning.

Jag har sedan maj 2017 även utbildat Jari Qvarnberger och han är numera ”självgående” när det gäller ärenden med Försäkringskassan.
Jag har lika stor tilltro till att Alex Firat är rätt man för denna verksamhet.


 Alex kommer inledningvis få ärenden av mig och tar inte emot telefonsamtal. 
När han skrivit ett ärende (godkänt av mig) skickar han och bifogar en skrift enligt ovan.

Göran Söderlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar