söndag 26 april 2009

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs LÄKARNA

Det har uppstått ett problem, som tyvärr drabbar den enskilde.
En del läkare anser sig inte ha den tid, eller ta sig den tid, som behövs för att skriva noggrannare utlåtanden för att få sjukpenning eller sjukersättning.
För dåliga underlag ger Försäkringskassan sämre möjlighet att fatta rätt beslut, vilket oftast drabbar den "sjukskrivne".
Detta gäller dock inte alla läkare, men jag vill ändå ta upp problemet, eftersom det finns.
Jag har i flera fall fått info om att "jag hinner inte", "det måste räcka vad jag skriver", det är Försäkringskassans och samhällets problem" m m.
Men, du som är i den situationen, måste ändå få läkaren att förstå, att det till syvende och sist drabbar dig, som trots allt är hans/hennes patient.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar