torsdag 26 mars 2009

OMPRÖVNING/ÖVERKLAGAN

Om du omprövar/överklagar så använd dig av starka fakta rörande ditt medicinska tillstånd, hur det påverkar dig på arbetet och vid sidan om.
FK tar inte speciellt någon hänsyn till din ålder, försörjningsmöjlighet, hemförhållanden, om du måste flytta m m.
Det är så gott som alltid din arbetsförmåga ställt i relation till din diagnos/sjukdom.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar