måndag 9 mars 2009

FÖRSÄKRINGSKASSAN vs ARBETSFÖRMEDLINGEN

Enligt artikel i Borås Tidning 9 mars ges information om de problem och ökad sjukfrånvaro som drabbar Arbetsförmedlingen. Antalet anställda har minskat med ca 1000 pers och omorganisation har gjorts. Detta påverkar handläggningen negativt och det största facket på Arbetsförmedlingen, ST, säger, att "känslor av otillräcklighet och rädsla för att göra fel i stressen hör till de vanligaste källorna till oro."
Att göra fel i denna stressade situation är då naturligt och motsvarande situation bör väl också drabba Försäkringskassan, som under 2008 minskade personalen med 3000 pers och dessutom också omorganiserade.
Hur är det då med sjukfrånvaro på Försäkringskassan? Och stress vid handläggning av ärenden?
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar