torsdag 26 mars 2009

ETT TIPS VID OMPRÖVNING/ÖVERKLAGAN

Om du tänker ompröva eller överklaga så bör du tänka på att försöka få med så mycket fakta som möjligt beträffande dina besvär, styrkta med läkarintyg/utlåtanden. Det måste klart framgå att du har besvären, att diagnosen gör det omöjligt för dig att arbeta.
Försök även att hitta tveksamheter i Försäkringskassans skrifter.
Om det finns en telefonintervju så bör du få ta del av de anteckningar som FK gjort och godkänna eftersom det kan uppstå feltolkningar och missuppfattningar enbart via telefon.
Detta har jag nämligen råkat ut för i några ärenden där väldigt mycket b lev felaktiga tolkningar men ändå fanns med som underlag för beslut.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar