torsdag 14 januari 2010

NPH, Hydrocephalus

Jag har en kund som har ovanstående diagnos, som tydligen är svårtolkad. Det är ett tillstånd som oftast drabbar äldre. Ökad mängd ryggmärgsvätska i hjärnan skapar tryck på kringliggande hjärnvävnad. Första tecknet är försämrad gång, lätt demens och inkontinens. Personlighetsförändringar, sömnighet och minnesförlust är andra tecken. Behandlingen görs med ett kirurgiskt ingrepp där en shunt inopereras och leder bort ryggmärgsvätskan. 80 % blir bättre.
6.500 svenskar uppskattas vara drabbade men bara en femtedel får rätt diagnos.
80 % av läkarna anser sig inte ha tillräcklig kunskap om NPH.
Min kund vill gärna ha kontakt med de som har denna diagnos och har för avsikt att skapa en förening där man kan stötta och hjälpa varandra.
Kontakta mig på info@goransoderlund så förmedlar jag uppgifter
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar