fredag 8 januari 2010

FK vs LÄNSRÄTTEN

Något konstigt måste det vara när FK i så gott som samtliga ärenden vid omprövning ändå ger negativa beslut.
Går då vidare till Länsrätten för överklagan inom två månader.
Och - under år 2009 har Länsrätten ändrat över 30 %!!!!!
Ge alltså inte upp för myndighet och negativt beslut. Fullfölj till Länsrätten.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar