söndag 21 februari 2010

VAD HÄNDER MED DIN SJUKPENNING EFTER ETT ÅR?

Sjukpenning upphör automatiskt efter 364 dagar oavsett om du har läkarintyg eller inte.
Men om du frotfarande inte kan arbeta så kan du ansöka om förlängd eller fortsatt sjukpenning.
Förlängd sjukpenning
Om din arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom kan du få förlängd sjukpenning i högst 550 dagar till. Förlängd sjukpenning är något lägre än 75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Du ansöker på blankett Ansökan om förlängd sjukpenning.
Fortsatt sjukpenning
Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om fortsatt sjukpenning. Ersättningen är densamma som under de första 364 dagarna, dvs 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det finns ingen tidsgräns för hur länge fortsatt sjukpenning kan betalas ut. Du ansöker på blanket Ansökan om fortsatt sjukpenning.

Om du är i ovanstående situation så kan du söka Fortsatt sjukpenning i första hand.
På den ansökningsblnketten kan du kryssa i en ruta, eller om det inte finns en ruta, att om det inte godkänns så söker du Förlängd sjukpenning.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar